Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.วลัยลักษณ์ฉลองครบ 20 ปี เดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน




      

ม.วลัยลักษณ์ฉลองครบ 20 ปี เดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

          ศ.ดร.ชลธิราเผยม.วลัยลักษณ์ฉลองสถาปนาครอบ 20 ปี  เตรียมเดินหน้าเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน
          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งที่จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย บ่มเพาะศึกษิต ผลิตความรู้ เปิดประตูสู่สังคม พร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล
          การเปลี่ยนแปลงสำคัญในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิบประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเข้าสู่การเป็น ‘ประชาคมอาเซียน’ (ASEAN Community) อย่างเต็มตัว โดยมีกฎบัตรอาเซียน เป็นธรรมนูญสูงสุด และมีเสาหลักสามด้านเป็นหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย เสาหลัก ด้านการเมืองและความมั่นคง เสาหลักด้านเศรษฐกิจ และเสาหลักด้านสังคม-วัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง ‘วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว’ ภายใต้รูปแบบความร่วมมือภูมิภาค คือ การเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งรอให้สังคมไทยเข้าเผชิญหน้า
          การสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของคนให้มีทักษะ ความสามารถทางด้านภาษา เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน เป็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียนของไทย ในขณะที่สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้แถลงถึงการสำรวจความตระหนักของประชาชนในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในเรื่องของการรวมเป็นประชาคมอาเซียนนั้น ปรากฏว่า ประชาชนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนสูงเป็นอันดับ 1 ในขณะที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศริเริ่มและมีการลงนามปฏิญญาอาเซียนนั้น กลับมีความตระหนักรู้ในลำดับที่ 8 ในวาระครบรอบปีที่ 20 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2555 บทบาทของการสร้างความรู้และเตรียมพร้อมประชาคมให้มีความเข้าใจและพร้อมรับปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นภารกิจที่ต้องกระทำอย่างเพิกเฉยมิได้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สังคม จึงเป็นหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
          เราหวังอย่างยิ่งถึงการได้ร่วมเฉลิมฉลองครบปีที่ 20 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะที่เป็น อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน ซึ่งได้กำหนดรู้ร่วมกันให้เป็น เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ร่วมตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในสังคมไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับประชาคมท้องถิ่นที่สำคัญหมาวิทยาลัยเข้าไปร่วมสรรค์สร้าง พลเมืองอาเซียน รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจต่อความสำคัญของอาเซียน เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจการเมือง ซาบซึ้งลุ่มลึกใน รากร่วมวัฒนธรรมอาเซียน และมีอุดมการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (Greening ASEAN) ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีบทบาทด้านการศึกษาที่สูงมากและจะเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในอาเซียนศ.ดร.ชลธิรา กล่าว

          ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com



โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 55   อ่าน 21429 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สงครามฉุดการศึกษาปวงชนอืดงบถูกใช้ซื้ออาวุธ
24 มี.ค. 54 | อ่าน 32556 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติครูเชี่ยวชาญ-รองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ
11 ม.ค. 55 | อ่าน 41776 ครั้ง
รมช.ศึกษาฯมอบนโยบาย 12 มรภ.อีสาน แนะตั้งธนาคารท้องถิ่นมีเงินส่งอจ.-น.ศ.เรียนนอก
08 มี.ค. 55 | อ่าน 11099 ครั้ง
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั
06 ต.ค. 59 | อ่าน 203 ครั้ง
"นริศรา" เตรียมแจงคณะกรรมการ กอศ.
20 ต.ค. 53 | อ่าน 8914 ครั้ง
ครูเข้าไม่ถึงกระบวนการสอนส่งผลนักเรียนเข้าไม่ถึงความรู้
17 ก.ย. 58 | อ่าน 1158 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.