Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครม.เห็นชอบข้อเสนอครูใต้ เปิดเรียนกร่อยครูชายแดนใต้ ยิ้มออก รบ.ใส่ใจปัญหา ครม.เคาะโต๊ะ เห็นชอบตามข้อเสนอ ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น-เลื่อนเงินเดือน-รับทายาท กรณีเสียชีวิต เพิ่มเงินประกันชีวิตเป็น 1 ล้าน ประชุม จนท.ฝ่ายความมั่นคง  ปรับปรุงมาตรการ รปภ.ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ "สุเทพ" เร่งดำเนินการ เปิดเรียนวันที่สองกร่อย นร.มาเรียนเพียง 50%  ครูใต้เชื่อนายกฯรับปากตามข้อเสนอสมาพันธ์เป็นไปตามขั้นตอน สอยผู้บริสุทธิ์รายวัน ยะลาดับ 1 ศพ

ครูใต้ยิ้มออก ครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาครั้งนี้ ได้รับการเปิดเผยเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นพ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาและมาตรการด้านความปลอดภัย ของครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ 1.ในกรณีที่เสียชีวิตนั้นให้มีการเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษจากครู คส.1 เป็น ครู คส.3 และเลื่อนตำแหน่งตามเงินเดือนที่ได้รับ 2.เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไม่น้อยกว่า 7 ขั้นเพื่อไปคำนวณบำเหน็จ 3.ให้ทายาทบรรจุรับราชการครอบครัวละ 1 คนแต่ในกรณีที่ เสียชีวิตทั้งบิดา-มารดาให้ทายาทบรรจุเป็นข้าราชการทุกคน ทั้งให้แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญในการรับทายาทบรรจุเป็นกรณีเร่งด่วน 4.ทายาทที่ศึกษาอยู่นั้นให้ศึกษาจนจบปริญญาตรีทุกคน 
   
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นที่ประชุมมอบหมายให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานด้านความมั่นคงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดมาตรการรักษาความ ปลอดภัย ให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการสำรวจครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่อง 5 ปี มีสิทธิได้รับเงินการปฏิบัติงานในพื้นที่สู้รบพิเศษทุกคน รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์ประสานงานส่วนหน้าเพื่อทำ หน้าที่ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกำหนดแผนปรองดองที่ เป็นรูปธรรมในพื้นที่ นอกจาก  นั้นที่ประชุมยังได้มอบหมายให้กระทรวง      การคลังและหน่วยงานที่รับผิดชอบกลับไปพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจาก เดิม 2,500 บาท เป็น 3,500 บาท รวมทั้งการเพิ่มเงินประกันชีวิตจาก 5 แสนบาทเป็น 1 ล้านบาท การลดภาษีเงินได้และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
   
ก่อนหน้านั้น ช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง กล่าวถึงกรณีคณะครูจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อร้องเรียนว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่มีความปลอดภัยสำหรับครูว่า ตนจะไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร  เพื่อปรับปรุงมาตรการในการคุ้มครองให้ความปลอดภัยครูให้ดีที่สุด ส่วนความเห็นจากคณะครู ตนจะรับฟังและนำไปพิจารณาว่าจะสามารถทำอะไรให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อีก “สิ่งที่ได้ดำเนินการในช่วงปีกว่า รัฐบาลมุ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้มีรายได้ที่ดีขึ้น ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น ดูแลปฏิบัติต่ออย่างดี เพราะเราเชื่อว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความสุข จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ก่อการร้าย ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแนวทางนั้น ไม่ได้ไปไล่ล่าปราบปราม แต่แก้ไขป้องกันและพัฒนาให้ดีขึ้น” 
   
เมื่อถามถึงการจัดตั้งกองพลทหารราบ  ที่ 15 ที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นมีอุปสรรคใด นายสุเทพ กล่าวว่า การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ย่อมมีปัญหา ทั้งเรื่องสถานที่ งบประมาณ กำลังพล และการจัดโครงสร้างต่าง ๆ 
   
ส่วนที่ทำเนียบรัฐบาล นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเพิ่มมาตรการคุ้มครองครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้ง และจะผลักดันการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งให้สวัสดิการแก่ครู
   
สำหรับบรรยากาศการเปิดเรียนเป็น วันที่สอง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 3 วัน จากเหตุการณ์คนร้ายยิงครูวิลาศ และครูคมขำ เพชรพรหม สองสามีภรรยาเสียชีวิตที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ล่าสุดจากการเดินทางไปสังเกตการณ์ ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.นราธิวาส 365 โรง พบว่า บรรดานักเรียนต่างเดินทางมาเรียนค่อนข้างบางตา ประมาณ 50% ขณะที่ครูต่างเดินทางมาทำการสอนกันตามปกติ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่กระจาย กำลังรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา และต่อเนื่องกันไปจนกว่าโรงเรียนเลิกในช่วงเย็น ขณะที่หลายโรงเรียนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองสนธิกำลัง รปภ. อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งโรงเรียนบ้านมะนังกาหยีและโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง ซึ่งครูทั้ง 2 คนที่ถูกยิงเสียชีวิตสอนอยู่
   
ทางด้านนายเฉลิม พละสิทธิ์ ผอ. โรงเรียนบ้านบาโงสะโต อ.ระแงะ กล่าวถึงกรณีทางสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อเย็น วันที่ 13 ก.ย. โดยยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ คือ กรณีครูเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ให้มีการเลื่อนชั้นยศพิจารณาความดีความชอบเหมือน ทหารตำรวจ รวมทั้งมีการปรับการ รปภ.ครูให้มีความปลอดภัยทั้งในเวลาทำงานตลอดจนถึงการดำรงชีวิตประจำวัน จัดสรรเงินเพิ่มสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้ครูเหมือนเช่นทหารตำรวจ ให้มีการปรับวิทยฐานะได้ง่ายขึ้นเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ 3 จชต. และสุดท้าย อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับครูมากขึ้น โดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์เป็นราย ๆ ไปนั้น ตนเองในฐานะตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน เชื่อมั่นว่าเมื่อนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการเข้าใจปัญหา ใน 3 จชต. โดยรับปากจะนำข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อเข้าที่ประชุม ครม.ในวันนี้ คงมีความเป็นไปได้ เพราะเข้าใจและเข้าถึงปัญหากันทุกฝ่ายแล้ว แต่ขณะเดียวกันถ้าเหตุการณ์สงบ ทุกคนอยู่กันอย่างปลอดภัย คงไม่มีใครอยากได้เงิน พ.ส.ร. หรือสวัสดิการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องทั้งหมดเชื่อว่าจะเป็นขวัญกำลังใจกับครูใน 3 จังหวัด
   
ที่ จ.ยะลา ที่วัดนิคมเฉลิม (วัดลำใหม่) หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง นายกฤษฎา บุญราช ผวจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสนิท จอมคำสิงห์ อายุ 45 ปี อาสาสมัครรักษาดินแดนประจำอำเภอเมืองยะลา ที่ถูกกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต ขณะออกปฏิบัติหน้าที่บนถนนสายทางลัด ลำใหม่-ท่าสาป หมู่ 4 บ้านท่าวัง ต.พร่อน เมื่อช่วงเย็นวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา
   
ส่วนเหตุร้ายยังเกิดขึ้นรายวัน พ.ต.ท. กฤษณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์ สว.สส.สภ.รามัน รับแจ้งเหตุนายมะอาราวี สะอุ อายุ 31 ปี ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด ยิงเสียชีวิตขณะผู้ตายขี่ จยย.ทะเบียน กลก 168 นราธิวาส มาถึงโค้งแม่ชี บ้านบาลูกา หมู่ที่ 3 ต.กาลูปัง อ.รามัน สาเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์.

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 53   อ่าน 14482 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด
15 ม.ค. 56 | อ่าน 1130 ครั้ง
ศธ.โละแท็บเล็ต
06 ส.ค. 56 | อ่าน 988 ครั้ง
’ดิเรก’เมินถกอธิการบดีม.อีสาน ยันใช้เทียบโอน’ป.บัณฑิต’ทุกมหา’ลัย น.ศ.ม
26 ก.ค. 54 | อ่าน 64202 ครั้ง
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลักเกณฑ์ สาขาวิชาเอก และเขตพื้นที่การศึกษา 112 เขตเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.
19 ส.ค. 58 | อ่าน 596 ครั้ง
’ศธ.’เดินหน้าโอน800ห้องสมุด’กศน.’
22 ธ.ค. 53 | อ่าน 8178 ครั้ง
สพฐ.ถกใช้โอเน็ตคัดเรียนม.1วันนี้อาจใช้ 20-50%
26 ก.ค. 54 | อ่าน 74606 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.