Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งสู่ World Class Qualityเพื่อลูกหลานคนอีสาน
      

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งสู่ World Class Qualityเพื่อลูกหลานคนอีสาน

 

          มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งหน้าพัฒนาสู่สากล ส่งผลให้ขึ้นแท่นติดอันดับการจัดมหาวิทยาลัยโลก QS World, University Ranking, SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report, UI GreenMetric World Universities Ranking, Webrometric, 4icu Web Popularity Ranking และ Alexa Web Ranking พร้อมเดินหน้าเป็นเจ้าภาพร่วมกับ QS-Asia จัดการประชุม QS WorldClass, International Seminar and QS MasterClass และเข้ารับการจัดอันดับภายใต้รูปแบบ QS Stars Ratings เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
          ด้วยทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนต่างๆ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลและจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยหลายประเภททั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ และงบแหล่งทุนภายนอก รวมถึงการสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการให้รางวัลผลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
          ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ทำให้ มมส มีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนาสถาบันสู่สากล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มุ่งหวังการสร้างเครือข่ายนานาชาติที่มีศักยภาพ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ อีกทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรในทุกระดับ สิ่งเหล่านี้ทำให้ มมส ในปัจจุบันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยจะเห็นได้จากการที่ มมส ได้รับการจัดอันดับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในปี 2554 ดังนี้
          1. อันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Ranking ติดอันดับที่ 693 (*Benchmarking Report)
          2. อันดับสถาบันวิจัยโลกของ SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report ติดอันดับที่ 2,867 (อันดับที่ 15 ของประเทศไทย และอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยไทย)
          3. อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI GreenMetric World Universities Ranking ติดอันดับที่ 126 (อันดับที่ 4 ของประเทศไทย)
          4. อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกของ Webrometrics
          Ranking ติดอันดับที่ 1,101 (อันดับที่ 13 ของประเทศไทย)
          5. อันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลกของ 4icu Web Popularity Ranking ติดอันดับที่ 928 ของโลก
          6. อันดับเว็บไซต์ของ Alexa Web Ranking ติดอันดับที่ 81,450 ของโลก
          จากผลการจัดอันดับดังกล่าว เป็นไปได้ว่าในอนาคต มมส อาจจะขึ้นไปติดอยู่ 1 ใน 10 ของประเทศ ถ้าหากการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย ผสานกับการขับเคลื่อนและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ชัดเจน ภายใต้การบริหารของคนหนุ่มไฟแรงอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          นอกจากนี้ ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2555 มมส ได้จับมือกับ QS ASIA QUACQUARELLI SYMONDS PTE LTD หรือ QS-Asia และมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ มมส ได้แก่ Universiti Teknologi Malaysia, Guangxi University for Nationalities, University of the Free State และ University of the Philippines Diliman เพื่อจัดสัมมนานานาชาติ The 2 nd  International Seminar and QS MasterClass on Internationalization of Higher Education โดยจะเชิญมหาวิทยาลัยทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 200 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากล ซึ่ง มมส เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับเกียรติจาก QS-Asia ในการจัดสัมมนาภายใต้ชื่อ QS MasterClass และยิ่งไปกว่านั้น มมส ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ QS-Asia เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด QS WorldClass Seminar ในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทย ที่ได้ลงนามเป็นเจ้าภาพในการจัด QS WorldClass Seminar ดังเช่น มมส ในครั้งนี้
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ มมส ที่ได้รับความไว้วางใจจาก QS-Asia ในการทำงานใหญ่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัด QS WorldClass Seminar หรือ QS MasterClass นอกจากนี้ มมส ยังเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่จะเข้ารับการจัดอันดับภายใต้ QS Stars Ratings System ที่ QS ได้นำมาใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่โดยเพิ่งจะเริ่มใช้ในปี 2554
          นอกจากการมุ่งมั่นขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น World Class ของ มมส แล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ มมส ต้องการให้เกิดกับชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั่นก็คือการให้ชาวอีสานได้สัมผัสกับความเป็นนานาชาติ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของตนสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี 2558 มมส ต้องการเปิดโอกาสให้ชาวอีสานได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและนำพาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและสู่สากลต่อไปได้
          ขอเชิญท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปที่ดูแลกิจการวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาไทยทุกระดับเข้าร่วม The 2 nd  International Seminar and QS MasterClass on Internationalization of Higher Education ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2555 ณโรงแรม JW Marriott Hotel, Bangkok ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irofce.msu.ac.th/2qsmasterclass/ หรือโทร. 0-4375-4241

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 ม.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 55   อ่าน 73370 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครูเอกชนเฮ ศธ.ชงปรับเพิ่มเงินเดือน 15,000 ตามข้าราชการ
30 เม.ย. 55 | อ่าน 1079 ครั้ง
รายงาน: 'เด็กรุ่นใหม่'จิตอาสาออกคาราวานความดี
20 ม.ค. 54 | อ่าน 11344 ครั้ง
เติมรู้ภาษาอังกฤษ-จีนรับอาเซียน
24 ม.ค. 56 | อ่าน 1842 ครั้ง
สั่งยกมาตรฐานการสอบซ่อม
23 ธ.ค. 58 | อ่าน 411 ครั้ง
’สุชาติ’ยันเสนอครม.ให้ICTดู’แท็บเล็ต’เอง
14 ก.พ. 55 | อ่าน 19494 ครั้ง
ประกาศแล้ว ผลสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556
22 ต.ค. 56 | อ่าน 659 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.