Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สสส.-สพฐ. ร่วม MOU เปิดหลักสูตรลูกเสือแบบใหม่
      

สสส.-สพฐ. ร่วม MOU เปิดหลักสูตรลูกเสือแบบใหม่

          สสส.-สวท.จับมือ สพฐ. เปิดหลักสูตรลูกเสือแบบใหม่เน้นพัฒนาทักษะชีวิต ลดความเสี่ยง วัยโจ๋ ก่อความรุนแรง นำร่อง 24 ร.ร. ก่อนขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
          กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ซึ่งดำเนินการในโรงเรียนเป้าหมายทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียน เพื่อศึกษาและพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมปัจจุบัน
          พญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานกรรมการบริหารแผนสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า ผลการสำรวจของสถาบันวิจัยรามจิตติ พบว่า เด็กไทยยังขาดทักษะการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น 30-40% เสพสื่อลามกเป็นครั้งคราว16-18% เล่นการพนัน 17% มีพฤติกรรมเที่ยวกลางคืน และกลุ่มเยาวชนระดับอาชีวะและอุดมศึกษา 36% เคยมีเพศสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทางสถิติระหว่างตัวบ่งชี้ด้านต่างๆ ยังพบอีกว่า จังหวัดใดมีอัตราการดื่มสุราของวัยรุ่นสูง ก็จะมีอัตราการเสพสื่อลามก และการมีเพศสัมพันธ์สูงตามไปด้วย
          ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนไทยยังขาดทักษะการใช้ชีวิต โดยเฉพาะทักษะการตัดสินใจ และทักษะในการเผชิญกับปัญหา จึงเกิดแนวคิดที่จะการสอดแทรกทักษะการใช้ชีวิตเหล่านี้ในวิชาลูกเสือ เพราะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่สามารถสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆได้อย่างน่าสนใจ
          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต มีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2552 ถึง 31 สิงหาคม 2554 โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 4 องค์กรคือ สพฐ. สสส.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และขณะนี้ทางโครงการฯ ได้พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต และกำลังดำเนินการทดลองหลักสูตรที่ได้ศึกษาพัฒนาในโรงเรียนนำร่องจำนวน 26 แห่งทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
          นพ.ดำรง เหรียญประยูร นายก สวท. กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ ในช่วงปี 2550 -2551 ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. โดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง พบว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้ทันสมัยและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเรื่องทักษะชีวิตเข้าไปในสาระการเรียนรู้ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือมีความสามารถในการเผชิญและจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
          นพ.ดำรงกล่าวว่า จากการวิจัยดังกล่าว จึงนำมาสู่การดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยมีพื้นที่เป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค รวม 24 โรงเรียน โดยนำหลักทักษะชีวิต มาพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เยาวชนจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในกิจกรรมลูกเสือ ทั้งนี้ โครงการจะมีกิจกรรมทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ 1.กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง 2. กิจกรรมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น 3.กิจกรรมโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชน 4.กิจกรรมโครงการเพื่อช่วยเหลือชาติบ้านเมือง และ 5.กิจกรรมโครงการเพื่อช่วยเหลือโลก

ที่มา: http://www.posttoday.comโพสเมื่อ : 14 ก.ย. 53   อ่าน 17201 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
29 มี.ค. 59 | อ่าน 807 ครั้ง
"ดาว์พงษ์" รับลดเวลาเรียนยังมีจุดอ่อน
02 ก.พ. 59 | อ่าน 1252 ครั้ง
บังคับสอบรับใบวิชาชีพครูปีละ2ครั้งเดือนม.ค./ก.ค.
18 ต.ค. 54 | อ่าน 55619 ครั้ง
ม.นราฯปูทางนร. 3 จว.ใต้ เรียนสายวิทย์ เพิ่มโอกาสสร้าง’แพทย์-พยาบาล’ทำงานพัฒนาพื้นที่
13 พ.ย. 55 | อ่าน 1003 ครั้ง
กกต.จับมือ ศธ. เติมหลักสูตรรู้ ปชต.
26 ส.ค. 57 | อ่าน 756 ครั้ง
ครม.เพิ่มวงเงินสร้างอาคารเรียนเป็น 39.06 ล.
06 พ.ย. 56 | อ่าน 646 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.