Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


๑ อำเภอ ๑ ทุน: เปิดใจนักเรียนทุน "๑ อำเภอ ๑ ทุน" สู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง
      

๑ อำเภอ ๑ ทุน: เปิดใจนักเรียนทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน สู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง

 

          การศึกษาคือบันไดสู่ความสำเร็จในอาชีพแต่มีเด็กนักเรียนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงตามที่ตนมุ่งหวังได้เพียงเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคงเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวมถึงโอกาสที่จะนำความรู้ในอาชีพไปพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองให้เข้มแข็งก็ไม่สามารถทำได้เช่นกัน
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน  ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวรวมถึงการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า
          ตั้งแต่เปิดโครงการมาจำนวน๒รุ่นรุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๗มีผู้ได้รับทุน๙๒๑คนและรุ่นที่๒ปีพ.ศ.๒๕๔๙มีผู้ได้รับทุน๙๑๕คนซึ่งนักเรียนทุนทั้งสองรุ่นได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุขและพวกเขาเหล่านี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้อย่างน่าชื่นชมเพื่อพิสูจน์ว่าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นการลงทุนทางการศึกษาที่ไม่สูญเปล่าโอกาสนี้ขอพาไปรู้จักกับนักเรียนทุน๑อำเภอ๑ทุนที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและชีวิตการทำงานรวมถึงความเห็นและความรู้สึกที่พวกเขามีต่อโครงการนี้.........
          คอเล เจะมะ นักเรียนทุน รุ่นที่ ๑
          คอเล เจะมะ จากจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ ๑ กล่าวถึงทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่ได้รับว่า ผมเป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ ๑ บ้านเกิดอยู่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผมสอบทุนได้แล้วก็เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะเป็นสาขาที่สามารถนำไปพัฒนาอาชีพทำสวนยางซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนภาคใต้บ้านผม  ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา (สกย.จ.ยะลา) รู้สึกภูมิใจที่ได้นำความรู้ที่เรียนมาพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง งานที่ผมทำก็เกี่ยวกับการจัดอบรมให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร เพื่อให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะอาชีพการทำสวนยางเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและคนในพื้นที่เป็นจำนวนเงินมหาศาล  ภูมิใจมากครับที่เป็นหนึ่งในนักเรียนทุน ๑ อำเภอ ๑ ทุน ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เด็กยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษากว้างขวางขึ้น และสามารถเลือกเรียนในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ เวลาเรียนก็ได้เรียนเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าธรรมเนียม การศึกษา เพราะทางโครงการจะออกค่าใช้จ่ายให้หมด ไม่ต้องรบกวนทางบ้าน และในระหว่างเรียนทางโครงการฯ จะให้คำปรึกษา ติดตาม ดูแลตลอดจนจบหลักสูตร แล้วก็ยังพาไปทัศนศึกษา พบปะสัมมนา ทำให้นักศึกษาได้มีเครือข่ายและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย ในความเห็นของผมคิดว่าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนเป็นโครงการที่ดีมาก และควรจะมีต่อไป แต่อยากจะให้เข้มงวดในเรื่องการคัดเลือกเด็ก นักเรียนทุนฯ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กยากจนจริงๆ และอยากจะให้มองศักยภาพของท้องถิ่นด้วยว่ามีความเข้มแข็งด้านไหน แล้วจึงกำหนดเป็นความต้องการของท้องถิ่นในการส่งนักเรียนเพื่อไปเรียนพัฒนาต่อยอดในด้านนั้นๆ ครับ
          ชัยพร ช่างเสนา นักเรียนทุน รุ่นที่ ๑
          ชัยพร ช่างเสนา หรือ เก่ง  ปัจจุบันทำงานที่บริษัท Seagate Technology (Thailand) Ltd.  ในตำแหน่ง Application Programmer Analyst แผนก IT กล่าวว่า ผมเป็นนักเรียนทุน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ODOS) รุ่นที่ ๑ ผมเรียนจบชั้น ม.๖ จากโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แล้วก็สมัครรสอบทุน ODOS ไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ Christ College, Bangalore, India สาขา Bachelor of Computer Application (BCA) ช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้น ม.๖ ผลการเรียนของผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ในระหว่างเรียนผมก็ทำกิจกรรมกับโรงเรียนบ่อย อาจารย์ ฝ่ายแนะแนวเลยแนะนำให้ไปสอบทุนนี้ เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนต่อปริญญาตรี และจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ซึ่งต้องทำงานคนเดียวเพื่อส่งเสียลูกถึงสามคน เพราะฐานะทางบ้านผมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ตอนไปสมัครก็ไม่คิดว่าจะสอบติด แต่ผลสอบประกาศว่าได้ มันเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง คุณแม่ดีใจมาก ผมเองก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ที่ดีใจว่าเราทำได้ ผมเลือกไปเรียนที่ประเทศอินเดียเพราะได้คำแนะนำจาก กพ.ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านคอมพิวเตอร์ และผมเองก็ชอบทางด้านไอทีอยู่แล้ว ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่อินเดีย ช่วงที่เรียนอยู่ที่นั่นได้ไปพบปะผู้คนที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งผมจะจดจำไปตลอดชีวิต และว่าไปแล้วผมเองเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักคนไทยและประเทศไทยมากขึ้น  ตอนนี้ผมจบมาได้ ๓ ปีแล้ว ได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการทำงาน และช่วยเหลือครอบครัว เพื่อนบ้านในชุมชน และสังคมเมื่อมีโอกาส  ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาและจัดให้มีทุนนี้ขึ้นมา ผมเชื่อว่าถ้าเราส่งเสริมให้คนมีการศึกษาสังคมก็จะดีขึ้น ทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า  ตอนนี้ยังมีน้องๆ นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสอีกมาก ขอให้น้องๆ ใช้โอกาสนี้เรียนรู้ให้เต็มที่เพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มีความมั่นคง และผมเชื่อว่าทุน ODOS จะทำให้น้องๆ มีอาชีพที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตได้แน่นอนครับ
          สำหรับนักเรียนที่สนใจอยากจะสมัครเป็นนักเรียนทุนในโครงการ
          ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่  ๓ ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเปิดรับสมัคร
          ระหว่างวันที่ ๙-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
          ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตในทุกจังหวัด หรือ สอบถามข้อมูลที่ สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๗๙

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 29 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 54   อ่าน 97618 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ม.นเรศวร จับมือแพทย์ทางเลือกประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวTaping Therapy แห่งแรกของประเทศ
15 มิ.ย. 55 | อ่าน 1712 ครั้ง
สพฐ.ชูระบบพัฒนาครูแบบออนไลน์ อัพข้อมูลขึ้นเว็บ-อบรม4สายงาน-เลื่อนวิทยฐานะ
09 มิ.ย. 58 | อ่าน 417 ครั้ง
บิ๊ก ศธ.เตือน "พ่อแม่-น.ร." อย่าคิดสั้นซื้อวุฒิการศึกษาปลอม แม้แต่ ส.ส.ใช้วุฒิปลอมก็ไม่รอด
12 ก.ค. 59 | อ่าน 503 ครั้ง
​เช็คกันทันที! สอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2558 ว่าง 514 อัตรา 222 แห่งเปิดสอบ ที่ไหนบ้าง คลิก! อ่านต่อได้
08 มิ.ย. 58 | อ่าน 737 ครั้ง
สพฐ.เข้มสอบ"ครูผู้ช่วย"ต้องโปร่งใส ห้ามพกอุปกรณ์สื่อสาร-จับสแกนนิ้วสกัดสวมสิทธิ์
11 มี.ค. 59 | อ่าน 588 ครั้ง
สรุปยอดสมัคร "ครูผู้ช่วย" วันที่ 24 มีนาคม 2558
26 มี.ค. 58 | อ่าน 1346 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.