Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.วาง 4 มาตรการแก้ "นักเรียนตีกัน"          เตรียมทำคู่มือแจกทั่วปท.
          นายเฉลียวอยู่สีมารักษ์ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ปลัดศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ศธ. เตรียมทำคู่มือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา เพื่อนำแจกโรงเรียนทั่วประเทศอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ภายในคู่มือจะมี 4 มาตรการ ประกอบไปด้วย1.มาตรการเชิงรุกให้สถานศึกษาทำระบบข้อมูลประวัตินักเรียน ประวัติผู้ปกครอง พร้อมภาพถ่าย และให้นำข้อมูลและภาพถ่ายส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่และกองสารวัตรนัก เรียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทำข้อมูลและนำส่งให้เรียบร้อยภายใน7วันและให้เฝ้าระวังเด็ก กลุ่มเสี่ยง สถานศึกษากลุ่มเสี่ยง และสถานที่เสี่ยงที่จะเกิดเหตุ เช่น มาบุญครองสยามสแควร์ เป็นต้น ขณะที่ผู้บริหาร ผู้รับใบอนุญาต ครูอาจารย์ จะต้องกำกับดูแลความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรการที่ศธ.กำหนด หากสถานศึกษาใดปล่อยปละละเลย ให้ผู้บริหารต้นสังกัดพิจารณาแก้ไขปัญหา หากเป็นโรงเรียนเอกชนอาจจะพิจารณาถอนใบอนุญาต รวมทั้งให้สถานศึกษาตั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายสังคม เครือข่ายกระทรวง ตลอดจนจัดช่องทางสื่อสารได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น สายด่วนเสมารักษ์1579 ขณะเดียวกันให้ตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อรายงานรมว.ศธ.
          2. มาตรการต่อเนื่อง ให้ศธ.จัดทำคู่มือระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้สถานศึกษาจัดอบรมแนะแนวการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้กับผู้ ปกครอง รวมทั้งให้สถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างเป็นระบบและ ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนให้ประชุมร่วมกันระหว่างแกนนำนักเรียน นักศึกษา เป็นประจำทุกเดือน โดยหมุนเวียนไปในสถานศึกษาของแต่ละพื้นที่ตลอดจนบูรณาการและพัฒนาหลักสูตร ทุกระดับ ขณะเดียวกันให้รายงานต่อต้นสังกัดทันทีหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาท รวมถึงทำวิจัยหาสาเหตุนักเรียน นักศึกษา ทะเลาะวิวาท โดยศึกษาองค์ความรู้จากผลการวิจัยของต่างประเทศและในประเทศ
          3. มาตรการทางสังคม รัฐจะต้องส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญการ แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง บุคคลต่างๆ จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสื่อมวลชนต้องส่งเสริมข่าวสารข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ทำความดีให้มาก และลดการเสนอข่าวสารข้อมูลที่ยั่วยุและส่งเสริมค่านิยมในความรุนแรง และ 4.มาตรการทางกฎหมาย ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและให้เสนอปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมาย หากไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งคู่มือนี้จะเป็นคู่มือที่กำกับดูแล ในการเฝ้าระวังป้องปรามเหตุนักเรียนนักศึกษา ทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น--จบ--

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 15 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 53   อ่าน 16813 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สคศท.ชง2แผนร่นเวลาสอบรับตั๋วครู
19 พ.ค. 54 | อ่าน 81385 ครั้ง
อีทีวีอ้อนของบเพิ่มสื่อความรู้ชงคลื่นกสทช.
22 ส.ค. 55 | อ่าน 965 ครั้ง
บังคับนศ.ครูเข้าวัด 50 ชั่วโมง ลดละโกง
10 ก.ค. 55 | อ่าน 991 ครั้ง
’สช.’จัดมหกรรมการศึกษา-เน้นร.ร.ต้นแบบ
29 พ.ย. 53 | อ่าน 11652 ครั้ง
"ชินวรณ์"สั่งก.ค.ศ.เร่งยกร่างเกณฑ์ช่วยเหลือครูใต้
21 ก.ย. 53 | อ่าน 17461 ครั้ง
ชงเพิ่มรายหัวสายอาชีพสนองสาขาตลาดขาด
04 พ.ย. 53 | อ่าน 8578 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.