Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’อาชีวะ’ รับ นร./นศ.ปีการศึกษา 2555 ทั่วประเทศ พร้อมดึงนายจ้างร่วมกำหนดนโยบายการผลิต
      

'อาชีวะ' รับ นร./นศ.ปีการศึกษา 2555 ทั่วประเทศ พร้อมดึงนายจ้างร่วมกำหนดนโยบายการผลิต

 

          เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมรับสมัครนักเรียนนักศึกษาศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)กำหนดรับสมัคร วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2555 ทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2555 ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2555 และมอบตัววันที่ 8 เมษายน 2555 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ให้สถานศึกษากำหนดวันดำเนินการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เลขาฯ สอศ.กล่าวว่านโยบายรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สามารถบริการทางการศึกษาในด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งเน้นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึง จึงให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษา
          อื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทร่วมในการให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้การรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมีความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาภายในจังหวัด และไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นโดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพ และจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย
          ที่จะรับเข้าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดด้วยเช่นกัน และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงานแผนการรับนักเรียนนักศึกษา และโควต้าพิเศษ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 54   อ่าน 65455 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ชินภัทร’เตรียมหารือมหา’ลัยเลื่อนรับตรงหลังสอบ O-NET
27 มี.ค. 56 | อ่าน 870 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ.การพัฒนาข้าราชการครูในช่วงเปลี่ยนผ่าน
01 ส.ค. 60 | อ่าน 778 ครั้ง
สหกิจศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียนพลัส
07 มิ.ย. 56 | อ่าน 1052 ครั้ง
แม่โจ้พัฒนาผู้บริหาร
21 มิ.ย. 54 | อ่าน 146670 ครั้ง
ศธ.จับข้อมูลครูเอกชนลงสมาร์ทการ์ดเตรียมรับสมัคร ผอ.กองทุนสงเคราะห์
26 ก.พ. 57 | อ่าน 574 ครั้ง
คุรุสภาออกเกณฑ์วิชาชีพครู
28 ม.ค. 57 | อ่าน 865 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.