Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูมืออาชีพ : คิดตัดสินใจดี...ไม่มีปัญหา
คอลัมน์ : ครูมืออาชีพ : คิดตัดสินใจดี...ไม่มีปัญหา

          ดิฉันเป็นครู 36 ปี รุ่นแล้วรุ่นเล่า จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี มีข้อตกลงร่วมกันเสมอว่าจะไม่โกหกกัน มีเรื่องอะไรให้เล่าสู่กันฟังอย่างวางใจว่าจะไม่เกิดพิษภัย ในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมานักเรียนมีกริยา ความคิด ความรับผิดชอบเปลี่ยนไป ตัดสินใจประพฤติปฏิบัติสิ่งใดส่อแววอันตรายต่อศีลธรรม ครูยอมรับว่าหนักใจและเป็นห่วง นับวันรอบตัวนักเรียนมีแต่ข่าวที่เป็นกรณีตัวอย่างของการตัดสินใจของวัยรุ่น และของผู้ใหญ่ให้เห็นเสมอๆ จนนักเรียนคิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้อง เช่น การฆ่าตัวตาย การโดดตึก การประพฤติผิดศีล 5 การประชดชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ การบริโภคนิยม การทำผิดกฎหมาย
          ดิฉันพยายาหาวิธีสอนจนพบว่าการสอนคิดแบบโยนิดส มนสิการ ซึ่งได้แนวคิดจากหนังสือของท่านอาจารย์สุมน อมรวิวัฒน์ ประกอบกับศึกษาหนังสือพุทธธรรมของพระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต พบว่าวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกน่าจะเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าวได้ ครูเริ่มสอนด้วยการสร้างศรัทธาด้วยบทเพลงแห่งสติทำให้จิตเป็นสมาธิมีความสุข อยากเรียนรู้ สมองได้ทำงานทั้งซีกซ้ายและซีกขวา มีรอยยิ้มจากดวงตา สีหน้าสดใสการแสดงท่าทางประกอบเพลงสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน ต่อจากนั้นจึงเริ่มจากกิจการคิดเล็กๆ ก่อน เช่น ฤดูร้อนมีผลดีผลเสียอย่างไร เปรียบเทียบกับฤดูฝนและฤดูหนาว ถ้าให้นักเรียนตัดสินใจเลือก จะเลือกฤดูอะไร เพราะอะไร หรือนำกรณีตัวอย่างจากข่าวหนังสือพิมพ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์การกระทำว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไร และถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นจะปฏิบัติตนอย่างไร โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึงการปฏิบัติเช่นนั้นมีผลดีและผลเสียอย่าไรบ้าง เป้นการเริ่มฝึกการตัดสินใจเล็กๆ ที่ออกจากตัวนักเรียนก่อน
          ในระยะเดือนแรก พบว่ามิติการคิดของนักเรียนทั้งการวิเคราะห์คุณ-โทษและการตัดสินใจอยู่ในระดับจำแนกจัดหมวดหมู่ได้ แต่ไม่สามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย การพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบลำดับความสำคัญไม่ชัดเจนและไม่สามารถเลือกแนวทางที่ทำได้จริงที่เหมาะสมกับเงื่อนไข แต่ดิฉันก็ยังคงจัดกิจกรรมเล็กๆ นี้ต่อไป โดยหวังว่าสักวันนักเรียนจะมีระดับการตัดสินใจเป็นจนกระทั่งดิฉันทดลองสร้างชุดการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนจากศึกษากรณีตัวอย่าง วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดในกรณีตัวอย่าง เลือกแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ระบบกลุ่มร่วมคิดหลายๆ ทาง แต่ทุกแนวทางที่คิดต้องมีการวิเคราะห์ว่าทางเลือกที่ร่วมกันคิดนั้นมีประโยชน์(ผลดี) อย่างไร มีโทษ (ผลเสีย) อย่างไร แล้วจึงให้กลุ่มร่วมกันเลือกทางแก้ปัญหาที่มีผลดีมากกว่าทางเลือกอื่นๆ
          กิจกรรมที่ดิฉันต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นหัวใจของขั้นการเรียนรู้ คือขั้นของการคิดตัดสินใจต้องสังเกตอย่างใกล้ชิดพบปัญหาต้องรีบแก้ไขโดยใช้วิธีตั้งคำถามให้เกิดการคิด เช่น ดีอย่างไรเสียอย่างไร หนูคิดอย่างไร ช่วยกันคิดซิคะว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหม ทำไมคิดอย่างนั้นและเชื่อมโยงไปสู่การตัดสินใจว่าทำไมตัดสินใจเช่นนี้ มีเหตุผลอะไรประกอบบ้าง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี จากนั้นนักเรียนจะนำเสนอวิธีตัดสินใจเลือกต่อเพื่อในชั้นเมื่อทุกกลุ่มเสนอครบแล้วนักเรียนสามารถตัดสินใจใหม่ได้อีกครั้งหากกลุ่มอื่นๆ มีวิธีตัดสินใจที่มีเหตุผลบนฐานของความเป็นผู้มีคุณธรรมมากกว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดจากตัวนักเรียน คือเมื่อพบปัญหาสามารถตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาเป็น มีความสนใจใฝ่รู้ การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอย่างมีเหตุผล การเห็นคุณค่าแห่งตน และมีความสุขในการเรียน ส่วนปัจจัยที่เกิดจากตัวครู คือความเป็นกัลยาณมิตร ให้คำปรึกษาใช้เทคนิคการตั้งคำถาม ให้เสริมแรงทางบวกประเมินผลตลอดเวลา เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจเป็นซึ่งทางออกของปัญหาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิต
          โทรทัศน์ครู ติดตามชมรายการ ครูมืออาชีพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.45-06.00 น. และ 15.45 - 16.00 น. ทางทีวีไทย (ไทยพีบีเอส) www.thaiteachers.tv หรือ ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 20.35-20.50 น. รับชมได้ทาง true visions ช่อง 180, ดาวเทียมไทยคม 5 (ku band), เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทส หรือ www.etvthai.tv

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 53   อ่าน 11745 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ยันยึดเกรดกู้ กยศ.เพื่อเด็ก-ขอยกเว้นมีเกณฑ์ชัดเจน
29 ส.ค. 59 | อ่าน 297 ครั้ง
ส.ค.ศ.ท.ค้านให้ตั๋วครูอัตโนมัติ
29 ก.ค. 57 | อ่าน 416 ครั้ง
ถกยุทธศาสตร์การศึกษาฯ Trip สุดท้าย ก่อนคลอดแผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ
22 เม.ย. 56 | อ่าน 580 ครั้ง
รวมลิงก์ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
31 ส.ค. 59 | อ่าน 396 ครั้ง
ยอดครูผู้ช่วยทั่วไป สอศ. 5.6 พันคน เปิดรับ 384 อัตรา-สอบภาค
24 ส.ค. 58 | อ่าน 724 ครั้ง
อนุมัติแผนอาหารกลางวัน
19 ก.พ. 56 | อ่าน 507 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.