Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนฟื้นฟูผู้ประสบภั
      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชนฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม

 

          วิกฤติน้ำท่วมปีนี้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างประเมินค่าไม่ได้ แต่ท่ามกลางความสูญเสีย อีกมุมหนึ่งเราได้เห็นน้ำใจของคนไทยจากทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค หรือพาหนะในการเดินทาง นอกจากนี้ยังได้เห็นบทบาทของสถาบันการศึกษาในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เป็นศูนย์พักพิงแก่ผู้ประสบภัย บริจาคเงิน อาหาร น้ำดื่ม ตลอดจนการนำความรู้ที่มีอยู่มากมายมาประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ทั้งในระหว่างน้ำท่วมและหลังน้ำลด เช่น เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือและรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สร้างสุขาลอยน้ำและเรือไฟเบอร์กลาสช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการขนย้ายสิ่งของ แจกน้ำดื่มและถุงยังชีพ ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย และล่าสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทไฮเทคเน็ทเวิร์ค จำกัด ออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว หรือ กระทงเซฟตี้ หรือไม้เท้าตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว นวัตกรรมใหม่ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ ให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้รอบตัว 360 องศา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจากไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อตซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผู้ประสบภัยเสียชีวิตจำนวนมาก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจร อินวงษ์ และนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และได้ออกแบบและสร้างสุขาลอยน้ำ แบบประหยัด ทันสมัย สามารถถอดประกอบได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตน้ำท่วม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และทีมงาน นอกจากนี้ มจพ. ยังได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค ซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย ระบบไฟฟ้าเครื่องมือและเครื่องจักรกลของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภายหลังน้ำลด อาทิ ร่วมเปิดศูนย์ฟื้นฟู SMEs จำนวน 25 ศูนย์ เพื่อการประหยัดพลังงาน ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัย และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก JICA หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นติดตั้งรถสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อระบายน้ำออกจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบการได้เหมือนเดิม
          นอกจากการให้ความช่วยเหลือทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปัญหาที่หนักใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ก็คือการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์จะมาให้คำแนะนำเทคนิคในการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าของบ้านในการตรวจสอบความเสียหายและประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและคุ้มค่า
          รองศาสตราจารย์อนันต์ เวทย์วัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์ พฤกษพิทักษ์ และอาจารย์ประสิทธิ์ จันทร์มนตรี ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลดว่า ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานให้สังเกตที่มาตรวัดไฟฟ้า หากเห็นแผ่นจานของมิเตอร์หมุนแสดงว่ามีกระแสรั่วไหล ให้ปิดเบรคเกอร์หรือยกคัตเอาต์แล้วเรียกช่างมาตรวจซ่อม กรณีไฟรั่วให้ใช้ไขควงเช็คไฟ โดยตรวจเช็คบริเวณผนังที่ติดตั้งปลั๊ก และเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเดินไปบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะด้วยการสวมรองเท้าที่เป็นติดตั้งปลั๊ก และเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเดินไปบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะด้วยการสวมรองเท้าที่เป็นฉนวน เช่น รองเท้าบูทที่เป็นยาง ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ พัดลม ให้ปฏิบัติโดย 1.เปิดฝาครอบบริเวณที่สายไฟเข้า และใช้เครื่องเป่าลมเป่าที่ขั้วสายไฟ เพื่อให้ผงหรือสิ่งสกปรกหลุดออก 2.ทดลองหมุนใบพัดหรือแกนเพลาของมอเตอร์ พระจอมเกล้าถ้าหมุนคล่องแสดงว่าพร้อมที่จะใช้งาน แต่ถ้ารู้สึกว่าฝืดให้หยอดน้ำมันจักรที่เพลา ถ้ายังไม่หายก็ต้องส่งซ่อม 3.นำไปผึ่งแดดเพื่อไล่ความชื้นอย่างน้อย 1 วันหรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แผ่นความร้อน (Heater) เช่น เตารีด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำความร้อน กระติกน้ำร้อน กาต้มน้ำ เครื่องปิ้งขนมปัง  ให้เปิดฝาครอบบริเวณที่สายไฟเข้า แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าที่ขั้วต่อสายไฟเพื่อให้ผงหรือสิ่งสกปรกหลุดออก และนำไปผึ่งแดดเพื่อไล่ความชื้นอย่างน้อย 1 วัน หรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง แต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  เตาไมโครเวฟ โทรทัศน์ เครื่องเสียง วิดีโอ ให้เปิดฝาครอบบริเวณที่สายไฟเข้า ใช้เครื่องเป่าลมเป่าที่ขั้วต่อสายไฟ เพื่อให้ผงหรือสิ่งสกปรกหลุดออก ส่วนแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่เปียกน้ำให้ใช้น้ำยาไล่ความชื้นแบบสเปรย์ฉีดหรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง
          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้คำแนะนำในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมว่า เจ้าของบ้านควรซ่อมแซมบ้านเท่าที่จำเป็นก่อน เช่น ระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าให้พอใช้งานได้ก่อน ส่วนตัวบ้านให้ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 เดือนแล้วค่อยมาซ่อมแซม เนื่องจากหลังน้ำท่วมวัสดุก่อสร้างจะหายากและมีราคาแพง และช่างที่มีฝีมือค่อนข้างหายาก และที่สำคัญอาคารที่แช่น้ำอยู่นานจะมีความชุ่มน้ำสูง แม้ว่าสังเกตจากภายนอกจะแห้งสนิท แต่ความจริงแล้วน้ำที่ซึมลึกเข้าข้างในโครงสร้างอาคารจะยังตกค้างอยู่ภายใน หากทาสีหรือฉาบปูนทับอาจทำให้สีบวม โป่งพองและหลุดล่อนหรือทำให้เกิดเชื้อราได้ และหากโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความชื้นจะทำให้เหล็กเสริมโครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความชื้นจะทำให้เหล็กเสริมโครงสร้างเกิดสนิม ส่งผลเสียหายต่อความแข็งแรงของโครงสร้างในอนาคตได้
          รศ.ดร.สันชัย แนะนำว่าหลังน้ำลด ให้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ้านว่ามีจุดไหนชำรุด เอียง ทรุด หรือแตกร้าวบ้าง โดยเฉพาะรั้วซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนฐานรากเสาเข็มสั้นอาจทรุดหรือเอียงได้ ถ้าพบว่าประตูทรุดหรือเอียงให้กันบริเวณไม่ให้สมาชิกเข้าใกล้ก่อนทำการซ่อม จากนั้นให้ตรวจสอบภายในบ้านว่ามีสัตว์ร้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหรือไม่ เช่น บริเวณตามซอกหรือมุมอับ ใต้พื้นชั้นล่างอาคาร บนฝ้าเพดาน หรือใต้หลังคา ตรวจสอบไฟฟ้า ส่วนโครงสร้างตัวบ้านนั้น รศ.ดร.สันชัยบอกว่า ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะน้ำที่ท่วมกรุงเทพ และปริมณฑลไม่ใช่น้ำหลากที่มีความรุนแรง แต่เป็นเพียงน้ำท่าหรือน้ำทุ่งที่มีความเร็วการไหลต่ำค่อยๆท่วมขึ้นมา เพราะฉะนั้นโครงสร้างสามารถรับแรงน้ำได้ระดับหนึ่ง ยกเว้นโครงสร้างที่ฐานรากวางบนดิน หรือวางบนเสาเข็มสั้น หรืออยู่ติดกับริมตลิ่งอาจมีผลกระทบได้บ้าง หากสำรวจพบรอยแตกร้าว ให้สันนิษฐานว่าเกิดการทรุดตัวของฐานราก ให้ใช้ดินสอขีดแนวแตกและวัดความกว้างของรอยแตกและบันทึกวันที่สำรวจและปรึกษาวิศวกรเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
          สำหรับงานสถาปัตยกรรม เช่น งานสี และงานตกแต่งที่ทำจากไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่ชำรุดหรือพองบวมง่ายเมื่อเจอน้ำ ถ้าเห็นบริเวณบวมพองให้ขูดออกเพื่อให้การระเหยของน้ำออกจากอาคารได้ดีขึ้น และปล่อยทิ้งไว้ก่อน ส่วนที่เป็นไม้ พื้น ปาร์เก้ ผนังไม้ ประตูหน้าต่างไม้ เมื่อทำความสะอาดแล้วให้ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แต่ถ้าซ่อมแซมไม่ได้ก็ต้องรื้อทำใหม่ แต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยกำมะหยี่หรือนุ่นให้รื้อออกทันที เพราะอาจเป็นแหล่งเชื้อราได้ และสุดท้ายคือถุงทรายที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก อย่าปล่อยให้ไหลลงท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด แนะนำให้นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรับระดับพื้นเรียงตัวหนอน หรือพื้นเรียงแผ่นหินรูปแบบต่างๆ แต่อย่านำทรายไปเป็นส่วนผสมของคอนกรีตโดยเด็ดขาด เพราะทรายที่นำมากั้นพนังกันน้ำท่วมมาจากหลายแหล่ง เช่น ทรายน้ำจืด ทรายเจือปนน้ำเค็ม หรือทรายถมที่(ทรายขี้เป็ด) ถ้าเป็นทรายปนน้ำเค็มจะทำให้เกิดสนิมของเหล็กเสริมได้ง่าย ควรนำไปถม ที่สาธารณประโยชน์หรือวัด ก็จะได้บุญและประโยชน์ไปพร้อมกัน
          ได้คำแนะนำดีๆ จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (www.kmutnb.ac.th) อย่างนี้แล้ว เชื่อว่าท่านเจ้าของบ้านที่กำลังจะกลับเข้าบ้านและเตรียมทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด สบายใจได้ว่าสามารถเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัย และพร้อมที่จะจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านที่เสียหายได้อย่างคุ้มค่า สบายใจและสบายเงินในกระเป๋าแน่ๆ

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 54   อ่าน 51127 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผย’ทุนป.ตรีชายแดนใต้’ว่างเพียบ
23 พ.ค. 54 | อ่าน 50309 ครั้ง
จี้ครูปรับทัศนคติเป็นที่พึ่งของเด็กท้องไม่พร้อม
03 พ.ย. 60 | อ่าน 700 ครั้ง
ศธ.เตรียมจัดตั้งศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23 ก.ย. 53 | อ่าน 17167 ครั้ง
’GAT/PAT’ขยายเวลายอดเพิ่มขึ้นแค่หมื่นกว่า
17 ธ.ค. 53 | อ่าน 10287 ครั้ง
’มศว’เตือนก่ออิฐบล็อกระวัง’น้ำพุ’ผุดกลางบ้าน
02 พ.ย. 54 | อ่าน 37190 ครั้ง
มมส.จัดเทศกาลละครเมืองคามสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่
20 ก.พ. 57 | อ่าน 694 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.