Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช.เผยผลสำรวจเรียนฟรี15ปี ผู้ปกครองหนุนซื้อตำรามากสุด รองลงมา’แท็บเล็ต-ชุดนักเรียน’
      

สช.เผยผลสำรวจเรียนฟรี15ปี ผู้ปกครองหนุนซื้อตำรามากสุด รองลงมา'แท็บเล็ต-ชุดนักเรียน'

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายวรวัจน์เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน เกี่ยวกับรายการที่ต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนั้น สช.ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำนวน 5,672 คนทั่วประเทศแล้ว โดยให้ผู้ปกครองระบุลำดับความต้องการตามรายการที่ต้องการให้รัฐบาลอุดหนุน ซึ่ง สช.กำหนดให้เลือกทั้งหมด 12 รายการ ดังนี้ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุค่าวัสดุการเรียนคอมพิวเตอร์ และค่าหนังสือเสริม หนังสืออ่านประกอบ
          นายชาญวิทย์กล่าวต่อว่า จากผลการสำรวจในภาพรวม ปรากฏว่าผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐอุดหนุนในโครงการเรียนฟรี 5 อันดับแรก ได่แก่ ค่าหนังสือเรียน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ และค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อจำแนกตามสถานที่ตั้งของสถานศึกษาพบว่าผู้ปกครองในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐอุดหนุน 5 อันดับแรก คือ ค่าหนังสือเรียน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ และค่าวัสดุการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับ 5 อันดับแรกของผู้ปกครองในส่วนภูมิภาค คือ ค่าหนังสือเรียน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
          เลขาธิการ กช.กล่าวด้วยว่า เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต กับค่าหนังสือเรียน พบว่าผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนค่าหนังสือเรียนเป็นอันดับ 1 จะมีเพียงผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และอาชีวศึกษา ที่ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้รัฐอุดหนุนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นอันดับ 1 อย่างไรก็ตาม สช.จะนำผลการสำรวจดังกล่าวเสนอ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัด ศธ. และนายวรวัจน์ เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการให้การอุดหนุนรายการต่างๆ ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตามความประสงค์ของผู้ปกครองต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 02 พ.ย. 54   อ่าน 36902 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ทปอ.รับถกข้อสอบกลางแนะมหา’ลัยต้องร่วมออกแบบ/จุฬาฯเร่งทำโทเฟลภาษาไทย
21 พ.ย. 56 | อ่าน 434 ครั้ง
เด็กไทยอยู่แถวหลังเหตุไม่รักอ่านหนอนหนังสือ 80 % หน้าเดิม / พ่อแม่ - รัฐมัวเมาไม่รู้จักส่งเสริม
10 ก.ย. 55 | อ่าน 1143 ครั้ง
สกศ.เผยผลวิจัย ใช้คอมพ์พกพา ป.3 ทักษะภาษาดีกว่า ป.1
13 ก.ย. 54 | อ่าน 11666 ครั้ง
รณรงค์หลักสูตรโตไปไม่โกง นำร่องโรงเรียนสพฐ.จังหวัดร้อยเอ็ด
21 พ.ย. 55 | อ่าน 1090 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
23 พ.ย. 61 | อ่าน 498 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ICT สร้างเครือข่ายเน้นกำลังใจและคุณภาพการศึกษา
30 เม.ย. 57 | อ่าน 375 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.