Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บอร์ดอาชีวะยืนตั้ง19สถาบัน
      

บอร์ดอาชีวะยืนตั้ง19สถาบัน
 

 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ (มจพ.) ฐานะประธานกรรมการการอาชีวศึกษา (บอร์ด กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด กอศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเรื่องการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด (Area Base) 19 กลุ่มจังหวัด โดยนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ 6 หน่วยงานหลักมาพิจารณา ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีความเห็นว่า ควรจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดโดยเลือกเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมก่อน เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรีร่วมกับสถานประกอบการให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล โดยการรวมจังหวัดที่มีลักษณะภูมิ ประเทศ สังคม เศรษฐกิจ ประเพณีที่ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 19 กลุ่มจังหวัด เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาศักยภาพการผลิต และบริการของสถานประกอบการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและท้องถิ่นให้ยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
          ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาและพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาเหมือนอยู่ในยุคมืด แต่ขณะนี้เริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้ว ในการประชุมบอร์ด กอศ.ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนมีความสุขมากที่สุดในรอบ 2 ปี เพราะมีกำลังใจในการทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประธานบอร์ด กอศ. กล่าว
          ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายของนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสายวิชาชีพสามารถศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการได้ และไม่เกิดความสูญเปล่าในการลงทุนด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งตนยินดีที่จะปฏิบัติตามมติของบอร์ด กอศ. ส่วนจะได้ 19 แห่งตามที่เสนอหรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ แต่มั่นใจว่าปีการศึกษา 2555 จะมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกิดขึ้นแน่นอน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้บอร์ดกอศ. ยังเห็นชอบให้เลขาธิการ กอศ.และ ประธานบอร์ด กอศ. รายงาน รมว.ศึกษาธิการ ถึงเหตุการณ์และขั้นตอนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่มีปัญหาความล่าช้า และเรื่องการเสนอให้ ครม. เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันการอาชีว ศึกษาเฉพาะทาง 4 แห่ง ด้วยการยกฐานะสถานศึกษาที่ไม่มีความพร้อมขึ้นมาโดยบอร์ด กอศ.ไม่ทราบเรื่อง และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ต้องกำหนดโดยบอร์ด กอศ. ตามมาตรา 11(2) แห่ง พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ส่งเรื่องคืนให้ ครม. ทบทวนใหม่ด้วย.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 54   อ่าน 50162 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กยศ. พี่ผลาญ น้องรับกรรม EP.4 มหันตภัยชักดาบ ถ่วงความเจริญชาติ รั้งโอกาสรุ่นหลัง
18 ธ.ค. 57 | อ่าน 435 ครั้ง
ร้องทุกข์เกณฑ์การย้ายครูแบบใหม่
16 ก.ย. 58 | อ่าน 466 ครั้ง
คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การกำกับ ติดตาม การบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูฯ
04 ก.ค. 54 | อ่าน 44425 ครั้ง
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ นำรายชื่อบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 317 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป
28 มิ.ย. 55 | อ่าน 1842 ครั้ง
ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 64 ราย
01 ก.พ. 58 | อ่าน 344 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.