Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ผุดศูนย์พักพิงเป็นห้องเรียนไฟเขียว’ร.ร.’เลื่อนเปิดเทอม
      

ผุดศูนย์พักพิงเป็นห้องเรียนไฟเขียว'ร.ร.'เลื่อนเปิดเทอม

 

          มทร.ขานรับ ทปอ. ปรับเวลาเปิดภาคเรียนแรกใหม่จากเดือน มิ.ย.เป็น ก.ย.ของทุกปี สอดรับกลุ่มอาเซียน-สากล ขณะที่'ประธาน มรภ.'ชี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ทั้งเกี่ยวพันงบประมาณ ต้องออก'มติ ครม.'
          จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จำนวน 27 แห่ง ไปหารือประชาคมในมหาวิทยาลัย เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับแนวคิดที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดือนมิถุนายนของทุกปีออกไปเป็นเดือนกันยายน เพื่อให้ตรงกับการเปิดภาคเรียนของประเทศสากล ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เตรียมแผนนำร่องเลื่อนการเปิดภาคเรียนดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 นั้น
          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นางกาญจนา เงารังษีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 มน.จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนทุกคณะวิชา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำโมเดลเป็นตัวอย่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยกำลังเร่งจัดตารางเรียนให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบันได้เรียนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและไม่เสียเวลาเรียน เบื้องต้นคาดว่านักศึกษาจะสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้นจากเดิมที่จบในเดือนพฤษภาคม ก็สามารถจบและหางานทำได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม การเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนดังกล่าวจะไม่กระทบกับการศึกษาขั้นพื้นฐานแน่นอน แต่กลับจะทำให้นักเรียนได้เรียนครบหลักสูตรการเรียนรู้ โดยไม่ต้องไปกวดวิชาเพิ่มเพื่อมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนเช่นที่ผ่านมา
          เวลานี้เกือบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายนหมดแล้ว หากปรับให้ตรงกับประเทศสมาชิกก็จะส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทยก็สามารถไปเรียนต่อในประเทศอาเซียนได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเรียนปกติ นางกาญจนากล่าว
          นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ เพราะจะกระทบกับนักเรียนทั้งระบบ ดังนั้น ตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือร่วมกับมรภ.อีก 40 แห่งก่อน หากมีความเห็นเช่นไรค่อยมาว่ากันอีกที อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าหากจะเลื่อนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนออกไปจริง คงต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะมีผลเกี่ยวพันกับการจัดสรรงบประมาณด้วย
          นายนำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่งกล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมอธิการบดี มทร.ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ว่า จะมีมติออกมาอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เคยมีการพูดกันในเบื้องต้นแล้วตั้งแต่ที่ ทปอ.มีมติออกมาในช่วงเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งทาง มทร.ทั้ง 9 แห่งก็ยินดีปรับตาม เพื่อประโยชน์ในภาพรวม แต่ก็ยังมีรายละเอียดหลายๆ เรื่องที่ควรจะต้องหารือกัน ทั้งนี้คิดว่าเรื่องนี้คงต้องออกเป็นมติ ครม. เพราะเกี่ยวพันกับงบประมาณด้วย เนื่องจากงบประมาณประจำปีจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ซึ่งอาจจะเหลื่อมปีงบประมาณ จึงน่าต้องหารือกับทางสำนักงบประมาณด้วยว่า จะดำเนินการอย่างไร
          อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจากการตรวจสอบข้อมูลมี มทร. สุวรรณภูมิกรุงเทพฯเพียงแห่งเดียวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งการเลื่อนเปิดภาคเรียนก็เป็นอำนาจของทางมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการได้อยู่แล้ว
          ด้านนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 2,396 แห่ง มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ 1,395 ล้านบาท แยกเป็นโรงเรียนเอกชน 68 แห่ง ใน 22 จังหวัด ความเสียหาย 21 ล้านบาท ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กศน. 150 แห่ง ใน 28 จังหวัด ความเสียหาย 18 ล้านบาทโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน 2,063 แห่ง ใน 165 เขตพื้นที่การศึกษาความเสียหาย 1,045 ล้านบาท วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพและ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)113 แห่ง ใน 55 จังหวัด ความเสียหาย 305 ล้านบาท และมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ความเสียหาย 6 ล้านบาท
          โฆษก ศธ.กล่าวต่อว่า ศธ.ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว และยังได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 9 ศูนย์ ในพื้นที่น้ำท่วม เช่นจ.นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี เป็นต้น ส่วนการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนั้น ศธ.จะมีงบประมาณลงไปช่วยเหลืออยู่แล้ว ทั้งนี้ สำหรับการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายนนั้น
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ (ศธ.) มีแนวนโยบายออกมาว่าหากโรงเรียนใดสามารถเปิดเรียนได้ก็ให้เปิดตามปกติ แต่หากถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเปิดสอนได้ ก็ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดย ศธ.จะจัดตั้งศูนย์สอนหนังสือให้กับนักเรียนที่โรงเรียนยังเปิดเรียนไม่ได้ ตามศูนย์พักพิงต่างๆ ด้วย
          นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และประธานที่ประชุมทปอ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม และจะเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ออกไปหรือไม่นั้น ถือเป็นอำนาจของอธิการบดีแต่ละแห่งตัดสินใจ โดยดูความเหมาะสม แต่เชื่อว่าไม่น่าจะกระทบกับการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เพราะจะเปิดเทอมช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เชื่อว่าในขณะนั้นสถานการณ์น่าจะคลี่คลายบ้างแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่อาจต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอธิการบดี
          นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวว่าเบื้องต้น มธ.ยังไม่เลื่อนวันเปิดภาคเรียนในวันที่14 พฤศจิกายน เพราะคิดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายแล้ว คาดว่าอีกประมาณ 2 สัปดาห์ น้ำน่าจะลดลง และผู้อพยพจะเริ่มทยอยกลับบ้าน ซึ่งจะพอดีกับช่วงเวลาเปิดเทอม แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไป หากมีความจำเป็นคงต้องตัดสินใจอีกครั้ง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 17 ต.ค. 54   อ่าน 41571 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
8 มหาวิทยาลัยร่วมจัดหลักสูตรอบรมภาษา เร่งพัฒนามัคคุเทศก์ฟรีรองรับเปิดเสรีอาเซียน
24 มิ.ย. 57 | อ่าน 779 ครั้ง
ครูไทยถูกดึงออกห้องเรียนเกือบครึ่งปีการศึกษา
10 ธ.ค. 57 | อ่าน 687 ครั้ง
’ศิริพร’เร่งประชุมแจงครูผช.ว12 ดันปรับสวัสดิการ-วิทยฐานะ
07 ต.ค. 56 | อ่าน 574 ครั้ง
กศน.สระบุรีชูการเมืองสีขาว
28 ส.ค. 55 | อ่าน 1136 ครั้ง
ชูยุทธศาสตร์“1ช่วย9”ห่วงโซ่คุณภาพการศึกษา
25 ม.ค. 54 | อ่าน 8089 ครั้ง
ศธ.ดึงตร.คุมสอบครูผู้ช่วย 398 สนามทั่วประเทศ/ใช้ไฮเทคตรวจโลหะ-ตัดสัญญาณมือถือกันโกง
21 มิ.ย. 56 | อ่าน 712 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.