Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.พ.อ.ยกเครื่อง’ศาสตราจารย์’เอื้อ’มนุษย์-วิทย์พฐ.’ทำผลงานง่ายขึ้นดึง’ง
      

ก.พ.อ.ยกเครื่อง'ศาสตราจารย์'เอื้อ'มนุษย์-วิทย์พฐ.'ทำผลงานง่ายขึ้นดึง'งานวิจัย-ธีซิส'จดทะเบียนที่'สกอ.'

 

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากที่ประชุม ก.พ.อ.มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) ให้สอดคล้องกับการรับใช้สังคม การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน 4 กรณี คือ 1.เป็นการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่ 2.การศึกษาให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก 3.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ 4.การพัฒนาส่งเสริมให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งนั้น ที่ประชุมได้รับรายงานว่ามีบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ดนตรีไทย ฯลฯ หรือสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่สามารถสร้างผลงานวิชาการตามแนวทางดังกล่าวได้เนื่องจากผลการวิจัยศึกษาของสาขาศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะเอื้อประโยชน์ต่อการต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ
          นายวรวัจน์กล่าวต่อว่า ดังนั้น ที่ประชุมเห็นว่าต่อไปการทำผลงานวิชาการในตำแหน่งเหล่านี้ ให้มีทิศทางสอดคล้องในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้ 1.เป็นการศึกษาหรือวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ2.เป็นการศึกษาให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 3.เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 4.เป็นการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง และ 5.เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาระดับความเข้มข้นในการเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละระดับให้มีความชัดเจนและรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไป
          นายวรวัจน์กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยให้จดทะเบียนงานวิจัยวิทยานิพนธ์ไว้ที่ สกอ.เพียงแห่งเดียวโดยจากนี้ผู้วิจัยนอกจากจะต้องส่งผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาของตนเองแล้ว จะต้องส่งผลงานวิจัยให้ สกอ.เพื่อลงทะเบียนไว้ด้วย อย่างไรก็ตามงานวิจัยอื่นๆที่นอกเหนือไปจากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ให้จดทะเบียนไว้ที่สภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 12 ต.ค. 54   อ่าน 52123 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.เตรียมพบผู้แทนกองทัพบก ร่วมหาทางออกเด็กตีกัน
22 มิ.ย. 55 | อ่าน 5250 ครั้ง
ชงกก.ปฏิรูปยกเครื่องผลิตครูยุคใหม่ "อภิสิทธิ์"นั่งประธานถก19พ.ย. ดึงคณะวิทย์-อักษร-ไอซีทีร่วม
18 พ.ย. 53 | อ่าน 12485 ครั้ง
ยื้อรับรอง"ครูสอนดี"ผุดระบบเทคโนโลยีช่วยคนพิการ-ติดยา
25 พ.ย. 54 | อ่าน 94233 ครั้ง
โรงเรียนดีเด่นพลังงานปลุกเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
16 ก.พ. 54 | อ่าน 7914 ครั้ง
ชงเกณฑ์โอดอสรุ่น5ให้ทุนสายสามัญ-อาชีวะ
14 ก.พ. 60 | อ่าน 227 ครั้ง
กก.คุรุสภาร้อง’ป.ป.ช.-ปปง-สตง.’ สอบ’บิ๊ก-กก.’เอี่ยวปมป.บัณฑิตม.อีสาน กล่าวหา
20 ก.ค. 54 | อ่าน 41609 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.