Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงาน: เยี่ยม...ร.ร.นารีวิทยา เรียนรู้วิธี...ปั้นเด็กปฐมวัย
      

คอลัมน์: รายงาน: เยี่ยม...ร.ร.นารีวิทยา เรียนรู้วิธี...ปั้นเด็กปฐมวัย

 

พันธุ์  แก้วนุ้ย
          ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ นั่นคือแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี เพราะสมองมนุษย์ช่วงวัยนี้จะพัฒนาถึง 80% ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
          โรงเรียนนารีวิทยาระดับการศึกษาปฐมวัย อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงตระหนักถึงความสำคัญโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังการเรียนรู้ จึงจัดงานวันวิชาการขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมี นายณรงค์ ครองชนม์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน
          สำหรับงานวิชาการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเพิ่มเติม จากการเรียนปกติในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมทางด้านการศึกษาของเด็กให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทุกคน และได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการ ตามความสามารถความถนัด และความสนใจ
          อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ระดับ และกิจกรรมต่างๆ ฐานผลงานนี้มือหนูเอง ฐานลงมือทำนำกลับบ้าน ฐานหนูน้อย นักคิด และฐานเรียนรู้กับคุกกิ้ง
          ทั้งนี้ โรงเรียนนารีวิทยา เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นอนุบาล 3 รวมทั้งสิ้น 21 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 761 คน มีครู 40 คน เปิดการสอนแบบสามัญและ Intensive ทั้ง 3 ระดับชั้น และในปีการศึกษานี้ได้เปิดให้เด็กได้เรียนภาษาจีน ทุกห้องเรียน มีครูสอน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง การจัดกิจกรรมให้กับเด็กทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2546 เป็นแกนกลางในการจัดประสบการณ์ในลักษณะหน่วยการสอนแบบบูรณาการ สาระการเรียนรู้กำหนดเป็นสัดส่วนคือ ประสบการณ์สำคัญ เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา สาระที่ควรเรียนรู้เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัด
          กิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
          โดยจัดในรูปแบบ 6 กิจกรรมประจำวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตร มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และ
          กิจกรรมเกมการศึกษา นอกจากนี้มีกิจกรรมเสริม อาทิ การเรียนคอมพิวเตอร์พลศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการต่างๆ
          การศึกษาปฐมวัยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานในการเรียนรู้ หากพื้นฐานในขั้นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างบริบูรณ์แล้ว การเรียนรู้ในขั้นต่อๆ ไปย่อมประสบความยากลำบาก และยากที่ผู้เรียนจะพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 06 ต.ค. 54   อ่าน 83476 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยเกณฑ์เสนองานวิชาการ
13 ธ.ค. 55 | อ่าน 684 ครั้ง
เลื่อนรับตรงไม่แก้ น.ร.เมินโอเน็ต ’แอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม’ เตรียมถก 2 เม.ย.
28 มี.ค. 56 | อ่าน 547 ครั้ง
กศน.เพิ่มวุฒิแรงงาน 10 ล.คนจัดสูตรเร่งรัดเทียบโอนวิชาชีพ
31 ม.ค. 55 | อ่าน 69273 ครั้ง
กศน.กทม.เปิดปวช.อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.พ. 57 | อ่าน 628 ครั้ง
ยูเนสโกเผยเด็ก 57 ล้านคนทั่วโลก อดเรียน
07 ส.ค. 57 | อ่าน 565 ครั้ง
ประกาศวันสอบ V-Net ,วัดคุณภาพนร.อาชีวะ
06 ก.ค. 54 | อ่าน 28830 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.