Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกศ.ชงตั้ง “สนง.บริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา” เชื่อมรัฐ-มหา’ลัย
      

สกศ.ชงตั้ง สนง.บริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา เชื่อมรัฐ-มหา’ลัย

          สกศ. ชงตั้ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา ตัวกลางประสานนโยบายรัฐสู่มหาวิทยาลัย วางแผนพัฒนาทรัพยากร ผลิตบัณฑิต วิจัย เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน
          วันนี้ (21ธ.ค.) ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาธิการ สกศ.) เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง เพื่อทำหน้าที่บริหารและการจัดทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) งานวิจัยนี้ได้ค้นคว้าถึงแนวทางการมีหน่วยงานกลางในบริบทของไทยเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร พบว่าสามารถดำเนินการได้ 3 แนวทางคือ 1. การหลอมรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิมมาจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ 2. การปรับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง 3. การปรับบทบาทของสำนักงานงบประมาณให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง นอกจากนี้ หน่วยงานกลางต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการจัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นการจัดสรรผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา ( Supply side financing) และการจัดสรุปผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน (Demand side financing) เพื่อการผลิตบัณฑิต พร้อมทั้งการวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของแต่ละสถาบัน ภายใต้กรอบทิศทางของแผนพัฒนาอุดมศึกษา รวมทั้งกรอบทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศและนโยบายรัฐบาล
          การศึกษาผลวิจัยดังกล่าวนั้นได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศ และนำมาถอดบทเรียนโดยเสนอระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรผ่านหน่วยงานกลาง โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เรียกว่า สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษาให้เป็นนิติบุคคลในรูปแบบหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ เพื่อให้มีอิสระและคล่องตัวในการทำงาน ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารองค์กรโดยคณะบุคคล มีเลขาธิการหรือผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุดเพื่อให้มีอิสระและคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น เลขาธิการ สกศ. กล่าว
          ศ.พิเศษ ธงทอง กล่าวด้วยว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานกลางนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจัดตั้ง อาทิ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและถ่ายทอดนโยบายจากรัฐบาลไปสู่สถาบันอุดมศึกษา ผลักดันแผนพัฒนาพร้อมกำหนดทรัพยากร เช่น การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ ทำหน้าที่คอยกำกับการบริหารและจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษา และประเทศ ที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางนโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษา และกรอบทิศทางการพัฒนากำลังคน เป็นต้น

ที่มา : กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--ASTVผู้จัดการออนไลน์โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 53   อ่าน 7770 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.ใช้ข้อสอบกลางคัดน.ศ.อาชีวะ’54
28 ธ.ค. 53 | อ่าน 13926 ครั้ง
บูรพาเดินหน้ายุทธศาสตร์ ม.วิจัย
19 ต.ค. 55 | อ่าน 1505 ครั้ง
กางข้อมูลวิชาเอกและจำนวนเกษียณแต่ละปี เพื่อรองรับการบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุร
11 เม.ย. 59 | อ่าน 1371 ครั้ง
อาชีวะประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559 แล้ว เตรียมบรรจุล็อตแรกกลางเดือนพ.ย.
26 ก.ย. 59 | อ่าน 669 ครั้ง
แนวคิด Constructionism สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา
26 ก.พ. 59 | อ่าน 860 ครั้ง
บอร์ดอิสระฯกระตุ้น!! ดันสถานศึกษาเป็นนิติบุคล รร.สามารถหารายได้เอง
17 พ.ค. 62 | อ่าน 468 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.