Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด/อำเภอ
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด/อำเภอ

 

          ศิริพร กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ขึ้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอขึ้นในทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลานราธิวาส และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ประสานงาน ส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาปอเนาะศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
          ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของสำนักงานการศึกษาเอกชนดังกล่าวไปแล้ว โดยกำหนดให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนั้น
          เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 42 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งทุกวิทยฐานะ ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกำหนดให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษาและเป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ โดยกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้
          1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 หากผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้วให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.4 หรือ คศ.5 ตามลำดับ
          2.รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 หากผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลำดับ
          3.ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 หากผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 หรือ คศ.4 ตามลำดับ
          ทั้งนี้ ทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทางด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผ่านการพัฒนาก่อนการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดต่างๆ สามารถติดตามได้จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 13 ลงวันที่ 5 สิงหาคม2554

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 19 ก.ย. 54   อ่าน 56240 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกาศค่านิยม 12 ประการ บรรจุในหลักสูตรประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง
22 ก.ค. 57 | อ่าน 541 ครั้ง
สั่งก.ค.ศ.รวบรวมข้อมูลแก้ปัญหาขาดครู
14 ส.ค. 56 | อ่าน 452 ครั้ง
ฟันวิทยาลัยลักไก่เปิดสอน
10 ต.ค. 55 | อ่าน 795 ครั้ง
บอร์ดอิสระชี้ต้องปฏิรูปอุดมตอบโจทย์ประเทศ
13 พ.ย. 60 | อ่าน 265 ครั้ง
พัฒนาครู ป.1
01 พ.ค. 57 | อ่าน 523 ครั้ง
ประธานสคศท.เผยวางแผนผลิตครูสาขาขาด
04 ต.ค. 54 | อ่าน 44033 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.