Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ.แต่งตั้งโยกย้าย 62 ผอ.วิทยาลัย มีผล 2 ต.ค.53
      

สอศ.แต่งตั้งโยกย้าย 62 ผอ.วิทยาลัย มีผล 2 ต.ค.53

          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ลงนามคำสั่ง สอศ.ที่ 1951/2553 แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สอศ.ก่อนจะแต่งตั้งเป็น ผอ.ตามมติของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สอศ. จำนวน 62 ราย ดังนี้ 1.นางกฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สี่พระยา นายกาญจนสิทธิ์ กุลวงศ์ เป็น ผอ.วช.เพชรบูรณ์ นายกำจร ตันวัฒนา เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) ตรัง ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณโศภิษฐ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยการอาชีวศึกษา (วอศ.) นครศรีธรรมราช นายจรัล ยุบรัมย์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) พิจิตร นายจรัสพงษ์ วรรณสอน เป็น ผอ.วษท.ลพบุรี นายจักรพงษ์ ญาณวีรศักดิ์ เป็น ผอ.วิทยาลัยเทคนิค (วท.) สุราษฎร์ธานี นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ เป็น ผอ.วท.หนองคาย น.ส.จุรี ทัพวงศ์ เป็น ผอ.วอศ.ชลบุรี นายชำนาญ ธรรมไชย เป็น ผอ.วช.ลพบุรี
          นายไชยรัตน์ ประดิษฐ์พัฒนชาญ เป็น ผอ.วก.ศรีบุญเรือง นายทรงเดช หล้าพันธ์ เป็น ผอ.วก.เขมราฐ นายทิวา เทพสนา เป็น ผอ.วก.เกาะคา นายธีระ นรสิงห์ เป็น ผอ.วท.มวกเหล็ก นายนนทพงศ์ ยอดทอง เป็น ผอ.วท.สระบุรี นายบุญธรรม บุญยืน เป็น ผอ.วช.เชียงใหม่ นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว เป็น ผอ.วท.ปราจีนบุรี นายบุญเลิศ สัสสี เป็น ผอ.วท.เพชรบูรณ์ นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็น ผอ.วท.สันกำแพง นายปฏิเวธ พึ่งอุบล เป็น ผอ.วิทยาลัยพณิชยการบางนา นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ เป็นผอ.วก.ขุนหาญ นายประภากร วัชราคม เป็น ผอ.วก.เถิน นายประเวศ วรางกูร เป็น ผอ.วษท.อุทัยธานี
          นายประศาสน์ ประเทืองทิน เป็น ผอ.วท.ระนอง นายประสงค์ อยู่ทอง เป็น ผอ.วท.ตรัง นายประสาร พันธ์ลิมา เป็น ผอ.วก.นครสวรรค์ นายปรีชา ทวีชาติ เป็น ผอ.วท.โพธาราม นายปรีดี เกตุทอง เป็นผอ.วช.ภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ เป็น ผอ.วท.ราชบุรีแห่งที่ 2 นายพิศ โนรี เป็น ผอ.วท.น่าน นายพิษณุ รัตน์เลิศลบ เป็น ผอ.วท.พิจิตร นายพิสิทธิ์ พัฒนาอนุสรณ์ เป็น ผอ.วท.สุพรรณบุรี นายเพิ่มสิน เฉยศิริ เป็น ผอ.วก.โพนทอง นายไพรัช วิมาลา เป็น ผอ.วท.พะเยา นายมานิตย์ มณีโชติ เป็นผอ.วก.บรรพตพิสัย นายมานิตย์ อักษรกุล เป็น ผอ.วอศ.ภูเก็ต นายเมธีศิน สมอุ่มจารย์ เป็น ผอ.วท.พังงา นายระเบียบ เที่ยงธรรม เป็น ผอ.วก.สตึก นายราเชนทร์ กาบคำ เป็น ผอ.วก.แม่สะเรียง นายวันชัย โตมี เป็น ผอ.วษท.แพร่ นางวิชชาพรรณ กิ่งวัชระพงศ์ เป็น ผอ.วช.ตราด
          นายวีระเดช เหลืองหิรัญ เป็นผอ.วท.ดอนเมือง นายศักดา ถาวรพจน์ เป็น ผอ.วท.นครสวรรค์ นายศิริ จันบำรุง เป็น ผอ.วท.นครนายก นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน เป็น ผอ.วท.กระบี่ นายสงัด ยศเฮือง เป็น ผอ.วท.หนองบัวลำภู นายสมชาย ธำรงสุข เป็น ผอ.วช.น่าน นายสมนึก ภาศักดี เป็น ผอ.วอศ.พระนครศรีอยุธยา นายสมพงษ์ พนมชัย เป็น ผอ.วก.ปัว นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ เป็น ผอ.วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เป็น ผอ.วก.นางรอง นายสุเทพ ยงยุทธ์ เป็น ผอ.วก.พรหมคีรี นายสุเทพ สุวรรณกลาง เป็น ผอ.วก.นครนายก นายสุนทร พลรงค์ เป็น ผอ.วก.กาญจนบุรี
          นายสุพล สวัสดี เป็น ผอ.วช.กระบี่ นายอภิชาต เจริญสว่าง เป็น ผอ.วก.บ้านไผ่ นายอรชุน จันทร์นวล เป็น ผอ.วท.ภูเก็ต นางอรสา รามโกมุท เป็น ผอ.วอศ.มหาสารคาม นายอาทิตย์ วิบูลยชัย เป็น ผอ.วท.เชียงใหม่ นายอำนวย นวลจันทร์ เป็น ผอ.วช.ตรัง นายอุดม รูปดี เป็น ผอ.วก.นวมินทราชีนีแม่ฮ่องสอนและนายอุทัย ลือสกุล เป็น ผอ.วท.เพชรบุรี
          ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม เป็นต้นไป

Source - มติชนออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 53   อ่าน 13990 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.แจงเกณฑ์หลักสูตรคูปองพัฒนาครู ดึง’ผู้ทรงคุณวุฒิ-คุรุทายาท’รับรอง ชี้’ผู้จัด-ผอ.ร.ร.’ประเมิน-ติดต
20 ก.ค. 60 | อ่าน 266 ครั้ง
อสช.กรุงเทพฯ คัดนักเตะสู้บอลในปี 57
21 ก.พ. 57 | อ่าน 824 ครั้ง
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15 พ.ย. 59 | อ่าน 288 ครั้ง
ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็กสู่สื่อการสอน
29 ก.ค. 57 | อ่าน 687 ครั้ง
คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
07 พ.ค. 57 | อ่าน 336 ครั้ง
วิสัยทัศน์ราชภัฏปี2555ผลิตคนคุณภาพ-มุ่งสู่อาเซียน
30 ธ.ค. 54 | อ่าน 68108 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.