Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’สวนดุสิต ’ปลื้มผลประเมิน สกอ. ’ดีมาก’พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
      

'สวนดุสิต 'ปลื้มผลประเมิน สกอ. 'ดีมาก'พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

 

          รศ.เทื้อนทองแก้วประธานที่ปรึกษากลุ่มงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)เปิดเผยว่าจากที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) นำโดยศ.นพ.บวรศิลป์เชาวน์ชื่นและคณะเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประจำปี 2553 ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ด้านคือด้านองค์ประกอบคุณภาพด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาอุดมศึกษาและด้านการบริหารจัดการและจากการประเมินคณะผู้ประเมินได้แจ้งให้ทราบว่ามสด.มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากในทุกด้านนอกจากนี้คณะกรรมการประเมินยังมีความเห็นว่ามสด.มีจุดเด่นในหลายด้านเช่นผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำสามารถนำองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและพึ่งตนเองได้มีสภามหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมีระบบธรรมาภิบาลนอกจากนี้การประกาศอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองชัดเจนและมีการบูรณาการข้ามสายงานส่งผลให้มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบมีความชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามระบบและกลไกที่กำหนดไว้รวมถึงมีการบูรณาการระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ทั้งระบบของก.พ.ร. สมศ. และสกอ. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการชุมชนที่เข้มแข็งและมีแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงความคุ้มทุนและมีประสิทธิผลรศ.เทื้อนกล่าวและว่า
          สิ่งที่คณะผู้ประเมินเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไปก็คือจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลักของสถาบันและกำหนดเปาหมายของตัวบ่งชี้ที่ท้าทายมากขึ้นรวมถึงการจัดการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแต่ละอัตลักษณ์และจัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถประมวลผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและสามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้และอยากจะให้ส่งเสริมและติดตามความสำเร็จของการทำวิจัยและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการนำร่องเรื่อง EdPEx ซึ่งทั้งหมดควรมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดเพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ประธานที่ปรึกษากลุ่มงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)กล่าวในที่สุด

          --มติชน ฉบับวันที่ 17 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 54   อ่าน 94863 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.แต่งตั้ง140’รอง-ผอ.’ใน’สพป.-สพม.’ทั่วปท.
28 ก.ย. 54 | อ่าน 45824 ครั้ง
มรภ.สงขลาเคี่ยวนักศึกษาเก่งภาษาอังกฤษ
21 ก.พ. 55 | อ่าน 72282 ครั้ง
มอ.ตรังเร่งหลักสูตรวิศวะเล็งเปิดปี’57 วางเป้ายกระดับสถาบันขึ้นที่หนึ่งในฝั่งอันดามัน
08 พ.ย. 55 | อ่าน 852 ครั้ง
เผยผลประเมิน ร.ร.เขยิบดีขึ้น
17 พ.ย. 53 | อ่าน 13944 ครั้ง
แนะรณรงค์โรงเรียนจัดสอบอัตนัย
02 มี.ค. 59 | อ่าน 465 ครั้ง
ให้โรงเรียนประเมินภายในเอง เตรียมประกาศตัวบ่งชี้ใหม่เร็วๆนี้
16 พ.ค. 59 | อ่าน 469 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.