Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ครูผู้สอน-ภาษาไทย’ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1
      

'ครูผู้สอน-ภาษาไทย'ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1

 

          นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2554 ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554 นั้นคณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2554 มีผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้ประเภทครู นางปราณี แหวเมือง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1,ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์อินทฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1, ประเภทศึกษานิเทศก์ นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 ในระดับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 แยกตามกลุ่มสาระ ดังนี้ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นนางจำลอง ใจเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลตากสพป.ตาก เขต 1 น.ส.นันทิยา แจ่มวงอินทร์ครูโรงเรียนตากกวง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.),ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางเยาวเรศ บัวทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น น.ส.จิตรา สมพิงค์ครูโรงเรียนผดุงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
          และวัฒนธรรมดีเด่น นางธนิตนา รอดสุนทราครูโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคารสพม.เขต 38 นายบัณฑิต ปันทัน ครูโรงเรียนตากกวง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสุภัทรา ป้าดีเหนือครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น นางรัชนีกร เครืออยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 นายนิคม คงมี ครูโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ) นางสุมัชญา จะวรรณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นนางเตือนใจ สนปี ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น นางศันสิตาคงปาน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาสพป. ตาก เขต 1, ครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธประจำปี พ.ศ.2554 นางมยุรี ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  สพป.ตาก  เขต 1

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 54   อ่าน 51603 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ไฟเขียวเก้าอี้’ผอ.สช.อภ./จว.’ใต้
17 ธ.ค. 55 | อ่าน 557 ครั้ง
กำชับเขตพื้นที่คุมเข้มจัดสอบโอเน็ตเอง
01 ก.ค. 58 | อ่าน 356 ครั้ง
ดันไทยขึ้น’ฮับ’การศึกษาอาชีวะรองรับตลาดประชาคมอาเซียน
09 มิ.ย. 54 | อ่าน 81054 ครั้ง
‘จาตุรนต์’ ให้ข้าราชการใช้ Facebook เปิดรับฟังความคิดเห็นของสังคมภายนอก
26 ก.ค. 56 | อ่าน 680 ครั้ง
สพฐ.พัฒนาพลเมืองปชต.
22 เม.ย. 57 | อ่าน 306 ครั้ง
ทึ่ง! พระอาจารย์ขั้นเทพจากมจร. เรียนจบ 15 ปริญญา
18 มี.ค. 58 | อ่าน 510 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.