Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


’ครูผู้สอน-ภาษาไทย’ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1
      

'ครูผู้สอน-ภาษาไทย'ดีเด่นเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต1

 

          นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 คัดเลือกรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2554 ประกอบด้วย รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2554 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2554 นั้นคณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2554 มีผู้สมควรได้รับรางวัล ดังนี้ประเภทครู นางปราณี แหวเมือง โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1,ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายประสิทธิ์อินทฉิม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป.ตาก เขต 1, ประเภทศึกษานิเทศก์ นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2554 ในระดับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 แยกตามกลุ่มสาระ ดังนี้ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่นนางจำลอง ใจเอี่ยม ครูโรงเรียนอนุบาลตากสพป.ตาก เขต 1 น.ส.นันทิยา แจ่มวงอินทร์ครูโรงเรียนตากกวง สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.),ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น นางเยาวเรศ บัวทอง ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น น.ส.จิตรา สมพิงค์ครูโรงเรียนผดุงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38, ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
          และวัฒนธรรมดีเด่น นางธนิตนา รอดสุนทราครูโรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคารสพม.เขต 38 นายบัณฑิต ปันทัน ครูโรงเรียนตากกวง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น นางสุภัทรา ป้าดีเหนือครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,
          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น นางรัชนีกร เครืออยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 นายนิคม คงมี ครูโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง สังกัด สช., ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ) นางสุมัชญา จะวรรณะครูโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1,ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่นนางเตือนใจ สนปี ครูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น นางศันสิตาคงปาน ครูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาสพป. ตาก เขต 1, ครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธประจำปี พ.ศ.2554 นางมยุรี ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลตาก  สพป.ตาก  เขต 1

          --มติชน ฉบับวันที่ 13 ก.ย. 2554 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 54   อ่าน 51647 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: แวดวงของเรา: "ศศิธารา"เร่งสานนโยบายนายกฯ
24 ม.ค. 55 | อ่าน 27094 ครั้ง
หลักสูตรปริญญาโท-เอกไทยสุดเฟ้อ
21 มิ.ย. 59 | อ่าน 306 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 34 ถึงนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงศึกษาธิการ
03 ส.ค. 58 | อ่าน 836 ครั้ง
สพฐ.เผยผลสำรวจแท็บเลตในโรงเรียนครูตื่นตัว นักเรียนเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น
29 ก.พ. 55 | อ่าน 11584 ครั้ง
เรียกคืนคลัง..รร.เอกชน รับอุดหนุนซ้ำซ้อน
16 เม.ย. 58 | อ่าน 369 ครั้ง
ชงครม.ขอ1.1หมื่นล้านผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
10 เม.ย. 61 | อ่าน 512 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.