Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กฎหมายข้าราชการหัวงูแค่ขู่หรือเอาจริง
      

กฎหมายข้าราชการหัวงูแค่ขู่หรือเอาจริง

          ชลวิทย์ เจียรจิตต์
          ภาควิชาสังคมวิทยา
          คณะสังคมศาสตร์ มศว

          คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ออกแถลงถึงข้อบังคับข้าราชการพลเรือนแบบตรงไปตรงมา ถือเป็นกฎสกัดคุกคามทางเพศเพื่อปราบข้าราชการประเภทงูบนหัว มั่วไม่เลือกหน้า บ้ากามตัณหาราคะแบบมีจริยธรรมเป็นเส้นขนาน
          กิเลสตัณหาของมนุษย์ไม่เข้าใครออกใคร ไม่กำหนดเพศทั้งบทบาทหน้าที่ อยู่ที่จิตสำนึก ยามหน้ามืดไม่มีการประเมินความเสียหาย ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่
          หากมีข้อบังคับนี้ราคจริตอาจติดเบรกบ้าง เคยมีตัวอย่างให้เห็นมากมายกับข้าราชการหลายระดับกระทั่งคนระดับรองวุฒิสมาชิกรัฐสภา มีอดีตตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ยังพ่ายแพ้กิเลสมั่วเซ็กซ์กับเด็กต่ำกว่า 18 ขึ้นโรงขึ้นศาลไม่จบสิ้น ยามแก่ชราต้องปิดหน้าเดินในสังคมและจบชีวิตด้วยตำนานอัปยศ
          ผู้เขียนเห็นด้วยกับ ก.พ. ในการคลอดข้อบังคับสกัดคุกคามทางเพศ โดยท่านเลขาธิการ ก.พ.เป็นสุภาพสตรีแกร่งกล้า ออกข้อบังคับก้าวหน้าที่เน้นถึงข้าราชการไทยทุกระดับที่พึงละเมิดเพศแม่ ด้วยกาย วาจา สายตาคิดลามก
          ถึงเวลาได้มีที่พึ่งทางกติกากฎหมาย สิ่งที่ต้องเสริมมุมมองคือ สร้างมาตรฐานทางจิตสำนึก การรู้ชอบชั่วดีคิดไตร่ตรองก่อนทำ ย้ำถึงความเสียหาย อยากระบายราคจริต ไปหาทางออกกำลังกาย เข้าสมาธิ หางานที่รักทำ อย่าจมอยู่กับวิถีกิเลสขั้นหยาบ
          การออกกฎกติกาเป็นเรื่องถูกต้อง ขอชื่นชม ก.พ.แต่สำคัญยิ่งคือจะปลูกฝังมาตรฐานนี้โดยไม่ต้องพึ่งกฎข้อบังคับได้อย่างไร จะสร้างมาตรฐานให้ยั่งยืนด้วยวิธีการใด
          แม้บทลงโทษอาจจะยังอ่อนแค่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงแต่ก็พอกำราบไม่ให้ข้าราชการหัวงูแผ่แม่เบี้ยได้อย่างอหังการ
          มาตรฐานการลงโทษ อาจไม่ถึงใจ แต่มาตรการทางสังคมที่จะสร้างผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติยศ เกียรติคุณที่สั่งสม การมีระเบียบเช่นนี้น่าจะเป็นเบรกใจชั้นดีให้การกระทำคุกคามทางเพศของหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ได้ตระหนักคิดไตร่ตรองให้มากยิ่งขึ้น
          ผู้เขียนรับราชการอาจารย์ มศว ครั้งแรก 13 ปีที่ผ่านมา บูรพอาจารย์ได้สอนถึงจรรยาบรรณข้าราชการไทย ของ ก.พ. มีหลักสำคัญ 5 ข้อและเรียงสอดคล้องจนจำขึ้นใจจนปัจจุบันนี้ว่า ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิผลพัฒนาตน ทุกคนตรวจสอบได้
          จนประทับใจว่าสิ่งที่ข้าราชการไทยสายใดไม่ต้องมีอะไรพิเศษ แค่เริ่มข้อแรกซื่อสัตย์สุจริต ก็ถือครอบคลุมด้านมืดของมนุษย์พันธุ์กิเลสหนาขาดปัญญาแล้ว หากเราในฐานะข้าราชการภายใต้พระบรมโพธิสมภารรักษาเกียรติ ชื่อเสียง ข่มกิเลส ข้อบังคับนี้ไม่ต้องใช้
          ผู้เขียนเห็นใจ เข้าใจข้าราชการสาวตามกระทรวงทบวง กรม ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมเชิงอำนาจ ความก้าวหน้าอยู่ภายใต้อำนาจผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะหากพบเจอหัวหน้าบ้ากาม ใช้อำนาจข่มขู่กดดันให้เกิดความขมขื่นขื่นขม ถอยไปจบชีวิตข้าราชการ หรือยอมๆ เป็นตราบาปชีวิต ข้อบังคับนี้จะเป็นช่องทางที่จะช่วยได้ไม่มากก็น้อย สำคัญต้องมีฝ่ายคุ้มครองผู้ฟ้องกรมคุ้มครองสิทธิต้องมีมาตรการเข้มแข็งทั้งก่อน หลังฟ้องร้อง
          ทางออกสำคัญคงต้องถึงเวลามาทบทวนกรอบแนวคิดด้านจริยธรรมสัมมาวิชาชีพจรรยาบรรณในการครองเรือน ครองตน ครองงาน
          รัฐบาลคงขอกระทรวง ทบวง กรม โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเป็นเจ้าภาพ ขับเคลื่อนให้ข้อบังคับนี้เป็นกฎหมายใช้กับองค์กรทุกแห่งในสยามประเทศนี้
          ถึงเวลาสร้างปลุกจิตสำนึกข้าราชการไทยให้เข้มแข็งเชิงจริย บุคลากรทุกระดับที่อยู่ในองค์กร ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนอยู่ภายใต้ข้อบังคับนี้
          สำคัญคือคนใหญ่คับกระทรวงทั้งหัวดำหัวขาวทั้งหลายอย่าเป็นเสียเอง มีข่าวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขี้หลีรมต.หัวงู ส.ส.บ้ากาม มีบ้านเล็กบ้านน้อย เท่านี้ก็จริยธรรมบกพร่องแล้วจะขับเคลื่อนนโยบายหลักแบบก.พ.ได้อย่างไร
          แต่ขอชื่นชม ครม. ที่ผ่านข้อบังคับนี้อย่างเรียบร้อยฝากถึงท่านนายกฯ จะตั้งผู้มาเป็นเสนาบดี นอกจากทำงานเก่งแล้ว สำคัญต้องไม่มี รมต.หัวงู ข่มขู่ข้าราชการสาวๆ หรือระดับปลัด อธิบดี หัวหน้า หน่วย กรมกอง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเข้มแข็ง อย่าทำตัวเป็นสมภารกินไก่วัด บางทีนึกว่าปิดได้ แต่ปิดกันให้แซดทั้งหน่วยงานเป็นความร้าวฉานในการปกครอง
          เพียงแต่ขออย่าให้กฎหมายฉบับนี้เป็นเสือกระดาษแค่ขู่มาตรการลงโทษต้องชัดเกิดขึ้นจริงไม่มีใครกล้าหรือร้องเรียนแล้ว ต้องทุกข์ระทม โดนกลั่นแกล้ง ขอให้เป็นกฎหมายที่ช่วยกำราบปราบข้าราชการพันธุ์ลามกจกเปรต อยากให้ข้อบังคับนี้ใช้กับข้าราชการทุกหน่วยงาน เลยไปคลุมถึงข้าราชการการเมือง เอกชน
          ผู้คนสรรเสริญ ข้าราชการไทยใจสะอาดปราศจากหัวงู และจะเฝ้าลองดูว่ามีรายแรกเมื่อใด

          --มติชน ฉบับวันที่ 6 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 53   อ่าน 12867 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ผุดโมเดลเรียนรู้ตลอดชีพ
20 ม.ค. 55 | อ่าน 104569 ครั้ง
เด็กไทยอ่านหนังสือน้อย 5 เล่มต่อปี
26 ต.ค. 55 | อ่าน 2286 ครั้ง
วิสัยทัศน์’โต๊ะกลม’การศึกษา’รู้เท่า-ก้าวทัน’ประชาคมอาเซียน
21 ต.ค. 54 | อ่าน 102727 ครั้ง
ติงจับสลากครูวัดดวงไม่เก่งจริง
06 พ.ย. 55 | อ่าน 993 ครั้ง
กำหนดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
23 ม.ค. 58 | อ่าน 538 ครั้ง
’ศธ.’เล็งปล่อยกู้ครูซ่อมบ้าน หัวละ3แสนผ่อน8ปีไม่มีดอก
29 พ.ย. 54 | อ่าน 52886 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.