Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง
      

ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง

 

          สท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ชง 7 ยุทธศาสตร์ป้องเด็กไทยปลอดความรุนแรง นำเสนอ ครม. เห็นชอบ ...
          นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เปิดเผยว่า สท.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่องการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์การใช้ความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัว สถานศึกษาและสถาบันต่างๆและจัดทำ เป็นร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ว่า เด็กและเยาวชนในสังคมไทย ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
          นายสมชายกล่าวอีกว่า ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การป้องกันการกระทำความรุนแรง 2.ยุทธศาสตร์การคุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรง เพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ 3.ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมาย โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มีความเหมาะสม 4. ยุทธศาสตร์กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่และการบริหารจัดการ จัดทำระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรง ระบบเฝ้าระวัง 5.ยุทธศาสตร์การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบของความรุนแรง และ 7.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ.

          ที่มา: http://www.thairath.co.thโพสเมื่อ : 01 ก.ย. 54   อ่าน 70919 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ออกกฎหมายคุมอาชีวะทวิภาคี
05 พ.ย. 55 | อ่าน 616 ครั้ง
ศธ.ทดลองเนื้อหาแท็บเล็ต
04 เม.ย. 55 | อ่าน 10034 ครั้ง
เผยร่างมาตรฐานวิชาชีพครูอาเซียน
20 ก.ย. 59 | อ่าน 262 ครั้ง
ผุดศูนย์พักพิงเป็นห้องเรียนไฟเขียว’ร.ร.’เลื่อนเปิดเทอม
17 ต.ค. 54 | อ่าน 41614 ครั้ง
ติดปัญญาครูยุคทุนนิยม ’มศว’ ชูวิชา ’รู้เท่าทันสื่อ’
17 ม.ค. 55 | อ่าน 84919 ครั้ง
เครือข่ายเยาวชน ร้อง "จาตุรนต์" จัดระเบียบร้านเหล้ารอบมหา’ลัย ชี้นักดื่มหน้าใหม่พุ่ง
25 ก.ย. 56 | อ่าน 382 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.